Fotosoutěž Lašské brány Beskyd 2017 - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Fotosoutěž Lašské brány Beskyd 2017

Fotosoutěž Lašské brány Beskyd 2017

Obce Lašské brány Beskyd – Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy vyhlašují fotografickou soutěž o nejlepší snímky z této oblasti.

 

Podmínky (čtěte pozorně):

 

 • ÚZEMNÍ OMEZENÍ 
  Fotografie musí mít tematickou vazbu na oblast Lašské brány Beskyd, tedy – na území Štramberka, Kopřivnice, Příbora a Hukvald.
 • ZAČÁTEK SOUTĚŽE 
  Fotosoutěž začíná 1. dubna 2017.
 • UZÁVĚRKA SOUTĚŽE 
  Soutěž končí půlnoci 31. října 2017.
 • STARŠÍ FOTOGRAFIE 
  Fotografie mohou být pořízeny před zahájením soutěže, ovšem pokud byly zaslány již v předchozích ročnících soutěže, budou vyřazeny.
 • ÚČASTNÍK SOUTĚŽE 
  Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která zašle svou fotografii/fotografie spolu s kontaktními údaji do soutěže. Tím se stává fyzická nebo právnická osoba účastníkem soutěže a zároveň pořadateli uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Zasláním fotografie či fotografií do soutěže účastník souhlasí s tím, že bude jeho jméno uváděno spolu s fotografii/fotografiemi.
 • SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 
  V rámci hodnocení soutěže budou vyhodnoceny: nejlepší fotografie ze Štramberku, nejlepší fotografie z Kopřivnice, nejlepší fotografie z Příboru, nejlepší fotografie z Hukvald. Dále budou rozdány speciální ocenění, např. za kreativitu a originální nápad, vtipnost apod. Udělení těchto ocení bude záviset na množství a kvalitě zaslaných fotografií.
 • MNOŽSTEVNÍ OMEZENÍ 
  Počet fotografií od jednoho autora není omezen, ale doporučujeme vybírat jen ty, o kterých si myslíte, že se vám opravdu povedly.
 • PŘÍJEM FOTOGRAFIÍ 
  Fotografie budou přijímány pouze elektronicky, a to na e-mailové adrese: info@lasska-brana.cz. Do předmětu e-mailu napište heslo: FOTOSOUTĚŽ. Pouze pokud posíláte několik málo fotografií, posílejte je přímo e-mailem, při větším množství raději využívejte služeb typu www.uschovna.czwww.leteckaposta.cz apod. Prosíme, nezveřejňujte fotografie přímo na facebookovém profilu soutěže. Tyto fotografie nebudou hodnoceny!
 • KVALITA FOTOGRAFIÍ 
  Fotografie zasílejte v min. rozlišení 2048 x 1536 px (4:3) nebo 2048 x 1360 px (3:2) nebo 2784 x 1568 px (16:9) a zároveň zašlete informaci o tom, v jaké nejvyšší kvalitě máte fotografie k dispozici (formát, rozlišení, DPI).
 • SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIÍ BĚHEM SOUTĚŽE A V SOUVISLOSTI S NÍ
  Zasláním fotografií do soutěže výslovně souhlasíte s tím, že fotografie mohou být vystaveny na webech soutěže (www.lasska-brana.cz, facebookovém profilu www.facebook.com/LasskaBranaBeskyd a www.facebook.com/fotoLBB a instagramovém profilu www.instagram.com/lasska_brana_beskyd. Fotografie budou na webu zveřejněny v takové kvalitě, aby se minimalizovalo jejich případné zneužití. Dále souhlasíte s tím, že Vámi zaslané fotografie mohou být použity k propagaci soutěže a jejich výsledků (např. publikování formou výstavy, videoprezentace na webu youtoube apod.).
 • VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE 
  Při zasílání fotografií, prosíme, nezapomeňte uvést následující kontaktní údaje: - jméno a příjmení, - kontaktní adresa, - telefon a - e-mail (z něj budete fotky odesílat). A v případě zájmu nabídnout fotky k odkupu, tak uveďte: Mám zájem nabídnout fotky k odkupu. K tomu orientační cenu a údaje o nejvyšší kvalitě fotografie (podrobnosti dále).
 • CHCETE FOTKY POSKYTNOUT PRO PROPAGACI OBCÍ? 
  Pokud máte zájem vaše fotografie obcím Lašské brány poskytnout za odměnu, nebo bezúplatně pro propagační účely, uveďte rovněž cenu za poskytnutí nevýhradní licence za jednotlivé fotografie (vzor licence vám zašleme na požádání na e-mailu: info@lasska-brana.cz). Nebráníme se ani bezúplatnému užití :-) V případě našeho zájmu o některou fotografii Vás budeme následně kontaktovat. Poskytnutí licence není podmínkou účasti v soutěži.
 • AUTORSKÁ PRÁVA K FOTOGRAFIÍM 
  Do soutěže přihlašujte pouze své vlastní fotografie, ke kterým vám náleží autorská i majetkové práva (právo dílo užít) dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Pozor: U fotografií, kde je zachycena nějaká osoba, je nutné mít souhlas takto zachycené osoby (dle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., Oddíl 6 - Osobnost člověka). PŘIHLÁŠENÍM DO SOUTĚŽE POTVRZUJETE, ŽE OBĚ TYTO PODMÍNKY SPLŇUJETE! V případě následném poskytnutí licence k fotografiím, budou tyto náležitosti také řešeny v licenční smlouvě).
 • VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
  Termín vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude oznámen až po uzávěrce, podle množství zaslaných fotografií (informace budou na www.lasska-brana.cz/fotosoutezwww.facebook.com/fotoLBB) a www.facebook.com/LasskaBranaBeskyd). Výsledky soutěže budou prezentovány komunikačními prostředky organizátora. V případě, že bude v soutěži dostatek kvalitních fotografií, bude z vybraných fotografií vytvořena (putovní) výstava. Pro oceněné budou připraveny ceny v celkové hodnotě 5 000 Kč.
 • UPOZORNĚNÍ 
  Organizátoři si vyhrazují právo soutěž zrušit nebo změnit pravidla v průběhu soutěže.ORGANIZÁTOR Obce Lašské brány Beskyd v této soutěži zastupuje Informační centrum Kopřivnice (Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace)Více informací podá Lukáš Filip – vedoucí IC Kopřivnice a manažer turistické destinace (dotazy pište na info@lasska-brana.cz).

Přejeme hodně povedených fotografií, krásné počasí pro focení, kreativitu a také trochu štěstí:-)