Naučná trasa Městské památkové rezervace - Příbor - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Naučná trasa Městské památkové rezervace (Příbor)

TYP: pěší výlet, pěší výlet - vhodný i s kočárkem

VÝCHOZÍ BOD

Náměstí Sigmunda Freuda

Doprava do výchozího bodu:

- vlak (Příbor, dále pěšky na náměstí)
- bus (Příbor, u škol / u pošty / u kostela)
- auto (parkoviště vedle rodného domu Sigmunda Freuda - ul. Čs armády, u Penny Marketu nebo za prodejnou Jednota – COOP)

CÍLOVÝ BOD

Náměstí Sigmunda Freuda

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Náměstí Sigmunda Freuda (0 km) – (A) Památník Sigmunda Freuda – (B) Rodný dům Sigmunda Freuda – (C) Farní kostel Narození Panny Marie – (D) Kostel sv. Kříže – (E) Kostel sv. Františka Serafínského – (F) Kostel sv. Valentina – CÍLOVÝ BOD: Piaristický klášter a zahrady (2 km)

Historické jádro města Příbora bylo prohlášeno 19. dubna 1989 Městskou památkovou rezervací Příbor (MPR). V Příboře se nachází celkem 64 nemovitých kulturních památek zapsaných v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, z nichž 55 leží na území městské památkové rezervace. K nejvýznamnějším památkám MPR patří piaristický klášter, rodný dům Sigmunda Freuda, farní kostel Narození Panny Marie se svým areálem, kostel sv. Valentina, kostel sv. Kříže, radnice i jednotlivé měšťanské domy.

nenáročný

Délka  2 km

Stoupání  21 m

Klesání  21 m

ZNAČENÍ

Bez značení

POVRCH

ulice

Nenáročná pěší trasa. Trasu lze absolvovat i na kole, s kočárkem nebo na vozíčku za předpokladu, že se v úseku kostel sv. Kříže a kostel sv. Františka využije alternativní trasy.

POPIS TRASY

Název trasy: Po stopách piaristů – procházka městkou památkovou rezervací

 

Popis trasy: Jedná se o naučnou stezku, která není značená, jen u jednotlivých zastavení jsou orientační směrovky. Procházku začněte přímo na náměstí Sigmunda Freuda u informačního panelu se zvukovým průvodcem (zastavení č. 1). Po prohlídce náměstí se vydejte Jičínskou ulicí vedle budovy radnice. Po pravé straně u křižovatky s ulicí Karla Čapka se nachází památník S. Freuda (zastavení č. 2). Od památníku pokračujte po Zámečnické ulici přes parkoviště k rodnému domu S. Freuda (zastavení č. 3). Od rodného domu jděte dále po Freudově ulici na křižovatku s Nádražní ulicí, odbočte doleva k náměstí a na další křižovatce vpravo do ulice Řehoře Volného. Na konci ulice vlevo už uvidíte kostel Narození Panny Marie (zastavení č. 4). Od brány kostela pokračujte kolem zdi až k domu č. p. 354. U něj zabočte doleva na ulici V Kopci a sklesejte ke křižovatce s ulicí Karla Hynka Máchy. Vlevo uvidíte kostel sv. Kříže (zastavení č. 5).  Při čelním pohledu na kostel se po levé straně nacházejí schody na uličku Úzkou, po nich se vydejte. Na další křižovatce jděte vlevo ulicí Kašnice. Překonejte Místeckou ulici a stoupejte po Křivé ulici. Schody nalevo vás dovednou až na starý hřbitov – kostel sv. Františka (zastavení č. 6).

Alternativní bezbariérová trasa
(Pro bezbariérový přístup jděte od kostela sv. Kříže přímo po Místecké ulici až k odbočce na Křivou ulici. Po ní vystoupejte až na Juráňovu ulici, kde se po levé straně nachází branka na hřbitov).

Po prohlídce hřbitova vyjděte brankou u Juráňovy ulice a dejte se doleva. Před vámi se u Ostravské ulice objeví nový hřbitov. Přejeďte silnici a vydejte se vlevo podél hřbitovní zdi až k odbočce na Hřbitovní ulice, kam pokračujte. Po 100 metrech se nachází parkoviště a po levé straně park, kterým projděte kolem amfiteátru a dětského hřiště až ke vstupu do parku u kulturního domu. Přejděte přes přechod pro chodce a vlevo se nachází ulička mezi domy se vstupem do piaristických zahrad. Pokud jsou zahrady otevřeny, vstupte a prohlédněte si je, v opačném případě se vraťte k přechodu a pokračujte Lidickou ulicí a doleva k piaristické koleji (u ní je také západní vstup do zahrad). Naproti koleje stojí kostel sv. Valentina (zastavení č. 7) a přes křižovatku budova Masarykova gymnázia. Zde váš výlet v podstatě končí (zastavení č. 8). Od křižovatky u Masarykova gymnázia je to už jen kousek po Jičínské ulici zpět k výchozímu bodu na náměstí.

TOP zajímavost na trase: Rodný dům Sigmunda Freuda s expozicí věnovanou Freudovi a jeho dílu.

Další zajímavá místa na trase: památky v rámci Městské památkové rezervace – měšťanské domy, kostely, piaristický klášter se zahradami a pamětní síni Sigmunda Freuda a muzeem.

___

Procházku městkou památkovou rezervaci začneme přímo na náměstí u informačního panelu se zvukovým průvodcem.

Zastavení č. 1 – náměstí Sigmunda Freuda

Po prohlídce náměstí se vydáme Jičínskou ulicí vedle budovy radnice. Po pravé straně u křižovatky s ulicí Karla Čapka se nachází zastavení č. 2.

Zastavení č. 2 – památník Sigmunda Freuda

Od památníku pokračujeme po Zámečnické ulici přes trh a parkoviště k dalšímu zastavení u domu č. p. 117.

Zastavení č. 3 – rodný dům Sigmunda Freuda

Od rodného domu jdeme dále po Freudově ulici na křižovatku s Nádražní ulicí. Vpravo se nachází malý plácek se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1730. Originál sochy je uložen v kostele sv. Kříže. Za povšimnutí stojí dům č. p. 685, kde byla v letech 1864–1923 Flussova soukenická továrna. My budeme pokračovat po Nádražní ulici směrem k náměstí a na následující křižovatce odbočíme do ulice Řehoře Volného. Tato ulička nás zavede až ke kostelu Narození Panny Marie.

Zastavení č. 4 – kostel Narození Panny Marie

Od brány kostela pokračujeme kolem zdi až k domu č. p. 354, kde byla první příborská škola, kterou rovněž navštěvoval Jan Sarkander. U něj zabočíme doleva na ulici V Kopci až sklesáme ke křižovatce s ulicí Karla Hynka Máchy. Vlevo již uvidíme kostel sv. Kříže.

Zastavení č. 5 – kostel sv. Kříže

Při čelním pohledu na kostel se po levé straně nacházejí schody na uličku Úzkou, po nich se vydáme. Na další křižovatce půjdeme vlevo ulicí Kašnice. Překonáme Místeckou ulici a začneme stoupat do kopce po Křivé ulici. Schody nás dovednou až na starý hřbitov.

Alternativní bezbariérová trasa

Pro bezbariérový přístup (na kole, na vozíčku, s kočárkem) jděte od kostela sv. Kříže přímo po Místecké ulici až k odbočce na ulici Křivou. Po ní vystoupejte až na Juráňovu ulici, kde po levé straně se nachází branka na hřbitov.  

Zastavení č. 6 – kostel sv. Františka

Po prohlídce hřbitova i kostelíku vyjdeme brankou u Juráňovy ulice a dáme se doleva. Před námi se u Ostravské ulice objeví nový hřbitov. Přejdeme silnici a vydáme se vlevo podél hřbitovní zdi až k odbočce. Zde začíná Hřbitovní ulice. Po 100 metrech se nachází parkoviště a po levé straně park, kterým budeme pokračovat kolem amfiteátru a dětského hřiště až ke vstupu do parku u kulturního domu.

Přejdeme ulici po přechodu pro chodce a vlevo se nachází ulička mezi domy se vstupem do piaristických zahrad. Pokud jsou zahrady otevřeny, můžeme vstoupit a prohlédnout si je, v opačném případě se vrátíme k přechodu a pokračujeme Lidickou ulicí doleva k piaristické koleji (u ní je také západní vstup do zahrad). Naproti koleje stojí kostel sv. Valentina a přes křižovatku budova Masarykova gymnázia.

Fasáda gymnázia je zdobena sochami Františka Úprky, které představují chemii, architekturu, strojní a stavební inženýrství. Před budovou se nachází pomník T. G. Masaryka, který v roce 1907 přijal poslaneckou kandidaturu za 13 měst severovýchodní Moravy včetně Příbora a několikrát Příbor také navštívil. Masaryk je rovněž čestným občanem města.

Zastavení č. 7 – Kostel sv. Valentina

Zastavení č. 8 – Piaristický klášter

Zde náš výlet v podstatě končí. Od křižovatky u Masarykova gymnázia je již kousek po Jičínské ulici zpět na náměstí, kde jsme svůj výlet začali.

 

ZOBRAZIT TRASU (MAPY.CZ)

VIDEOTRASA

BLÍZKÉ AKCE