Kopřivnice - Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Hukvaldy - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Kopřivnice

Kopřivnice

Kopřivnice, více než dvacetitisícové město, se nachází na severní Moravě v tzv. Lašské bráně Beskyd. Najdeme ji mezi dvěma kopci – Červeným kamenem a Bílou horou.

Rozhodnutí vybudovat na úbočí Červeného kamene hrad Šostýn bylo pro dnešní město zásadní, i když z hradu je dnes jen zřícenina. Za to, že se z malé osady pod Šostýnem stalo významné průmyslové město, vděčí Kopřivnice zvlášť dvěma významným kopřivnickým rodinám - Rašků a Šustalů. První z nich stojí za založením ve své době věhlasné továrny na hliněné zboží, která své produkty, např. keramiku, kameninu, kachle a kachlová kamna, vyráběla celých 150 let. Druhá rodina je spojena se zahájením řemeslné výroby kočárů a bryček. Ta byla započata v dílně u tehdejšího dědičného fojtství a v průběhu času a v nových prostorech – i díky spojení s rodinou Rašků – se dále vyvíjela do současné podoby, továrny dnes známé pod značkou Tatra.

Právě důležité historické okamžiky města jsou zachyceny v dnešním Muzeu Fojtství, které vzniklo v původním fojtově domě vedle zmiňované dílny. Historii samotné kopřivnické vozovky, pozdější automobilky Tatra, zachycuje atraktivní expozice v Technickém muzeu TATRA v centru města. Při jeho prohlídce objevíte řadu vzácných exponátů a seznámíte se s bohatou škálou výroby této továrny. V listopadu 2021 bylo slavnostně otevřeno Muzeum nákladních automobilů TATRA. Vzniklo ve zrekonstruované budově bývalé slévárny automobilky Tatra. Na ploše více jak 5 000 m2 se představuje v celé své kráse téměř 80 vozů, přes 20 motorů a také množství modelů a jiných drobných exponátů. V bezprostřední blízkosti tohoto muzea byl postaven Depozitář Slovenské strely. Tento motorový vůz - národní technická památka - je nepochybně jedním z největších turistických lákadel Kopřivnice, resp. celé Lašské brány Beskyd. Je výsledkem dlouhé tradice kopřivnické průmyslové výroby a představuje technologický pokrok, na který jsme náležitě hrdí. Slovenská strela je totiž  výjimečná jak svou konstrukcí, tak vzhledem a cestovním komfortem.  

Ačkoli byla Kopřivnice v roce 1910 povýšena na městys a v roce 1948 na město, ještě dlouho poté si zachovala svůj vesnický charakter s roubenými domy a poli. Až rozmach automobilky Tatra – především v 70. letech dvacátého století – zcela změnil tvář Kopřivnice. Továrna zabrala – a stále ještě zabírá – významnou část města. Velká stavební činnost pohltila kus historie a Kopřivnice dostala podobu moderního města s novou zástavbou.

Těžko zde budete hledat historické náměstí s podloubím jako v jiných městech. Avšak Kopřivnice své náměstí má, i když spíš názvem než vzhledem. Nachází se nedaleko současného centra a tvoří ho park s neogotickým kostelem sv. Bartoloměje. Ovšem stačí udělat pár kroků a najednou se z moderního města ocitnete v úžasném prostředí okolních lesů a luk nebo v malebném historickém Štramberku, jenž plynule na Kopřivnici navazuje. Při putování okolím je dobré zavítat na Bezručovu vyhlídku nebo Rozhlednu na Bílé hoře. Z ní uvidíte celou tzv. Lašskou bránu Beskyd, kterou vedle Kopřivnice tvoří nedaleký Štramberk, Freudův Příbor a Janáčkovy Hukvaldy. Nutno podotknout, že tyto dvě rozhledny jsou spolu se štramberskou Trúbou součástí turistické stezky Silesianka, která nabízí více než 30 atraktivních míst v euroregionu Silesia

Mimochodem i Kopřivnice má své významné rodáky. Z mnohých jmenujme patrně toho nejslavnějšího, Emila Zátopka, olympionika a velkou sportovní osobnost. Jemu a jeho ženě Daně je věnována nová expozice, která byla slavnostně otevřena v srpnu 2022 v Lašském muzeu. V září, u příležitosti oslav 100 let od narození 4 násobného olympijského vítěze, byla odhalena jeho socha v centru města.

FOTOGALERIE