Lašská naučná stezka Štramberkem (Štramberk)

Typ: pěší výlet

VÝCHOZÍ BOD

Stezka oficiálně začíná a končí u zastavení č. 1 - Národní sad (parkoviště u základní školy, v blízkosti centrálního parkoviště), ale trasu lez různě upravit (viz např. Výlet do Štramberku).

TRASA

Štramberská část Lašské naučné stezky vede přes všechna důležitá a významná místa města. Bohatá historie, krásná a zajímavá krajina, vzácné rostliny a živočichové i výhledy do krajiny pro vás budou nevšedním zážitkem. Průvodcem vám bude 13 tematických tabulí, z nichž 4 jsou společné s kopřivnickou větví

Štramberská část Lašské naučné stezky byla zřízena městem Štramberkem v letech 2002 a 2003. V roce 2013 v souvislosti s obnovou kopřivnické části Lašské naučné stezky došlo z prostředků města Štramberka i k obnově štramberské části naučné stezky. Stezka je okružní, měří 6 kilometrů, má 13 zastavení, přičemž 4 zastavení – Botanická zahrada, Kamenárka, U Panny Marie a Bílá hora – jsou společná s kopřivnickou větví Lašské naučné stezky.

 

 

středně náročný

Délka  5,8 km

Převýšení  187 m

Stoupání  290 m

Klesání  290 m

Značení: značka naučné stezky

Povrch: pěšina, lesní cesta, zpevněná cesta, ulice

KE STAŽENÍ

GPX

BODY NA TRASE

A. Národní sad

B. Jeskyně Šipka

C. Štramberská trúba

D. Bílá hora, rozhledna

E. Kamenárka

F. Botanická zahrada

G. Národní sad

POPIS TRASY

Základní charakteristika trasy:

  • Trasa je okružní.
  • Celková délka naučné stezky je 6 km.
  • Nejvyšším bodem stezky je vrchol Bílé hory s nadmořskou výškou 557 m n. m.
  • Nejnižším bodem je křižovatka na ulici Dolní s nadmořskou výškou 365 m n. m.
  • Celkové převýšení činí 192 metrů.
  • Zastavení stezky Botanická zahrada, Kamenárka, U Panny Marie a Bílá hora jsou společné pro Lašskou naučnou stezku Kopřivnicí a Lašskou naučnou stezku Štramberkem.
  • Stezka oficiálně začíná a končí u zastavení č. 1 - Národní sad (parkoviště u základní školy, v blízkosti centrálního parkoviště), ale trasu lez různě upravit (viz např. výletní okruhy).
  • Některé zastavení a části stezky jsou dostupné s kočárkem či na kole (záleží na fyzické zdatnosti každého turisty).

 

Trasa začíná u budovy Základní školy – zastavení č. 1 - Národní sad (410 m n. m.). Dále se vydáme po značce naučné stezky asfaltovou cestou směrem vzhůru. Ta se u úpatí lesa mění v lesní cestičku a po ní se dáme směrem vpravo nahoru. Cesta nás zavede k zastavení č. 2 – Jeskyně Šipka (440 m n. m.). Vpravo od vstupu do jeskyně jsou schody se zábradlím a po nich vystoupáme až ke kamennému kříži nad jeskyní. U zvoničky se nachází Bezručova vyhlídka s typickým pohledem na město. Říká se, že kdo zazvoní na zvon zvoničky, bude žít až do své smrti. Lesní cestou pokračujeme směrem vzhůru, kde po pravé straně míjíme památník Leoše Janáčka, dále po levé straně památník věnovaný sv. Václavovi až dojdeme k jednomu z vrcholů Kotouče (517 m n. m.), kde se setkáme s bustou Bedřicha Smetany. Odsud je hezký pohled do okolí.

Přejdeme kolem památníku B. Smetany a pěšinka nás dovede až k hranici vápencového lomu Kotouč, která je oddělena plotem zastavení č. 3 – Kotouč (517 m n m). Kolem plotu směrem doprava sestoupíme trochu obtížnějším, ale krátkým úsekem na schůdnou lesní cestu až mineme památník Františka Palackého a v pozadí sochy se klena skalní stěna - zastavení č. 4 – Jurův kámen (495 m n. m.). Pokračujeme kolem památníku Aloise Jiráska, plakety bratra Jana Čapka, památníku Jana Žižky z Trocnova (kalich) k památníku T. G. Masaryka. Od památníku se dáme vlevo, až nás cesta vyvede z lesa, pak zabočíme vpravo cestou mezi loukami až k prvním domům. Cestou potkáme zastavení č. 5 – Plaňava (440 m n. m.).

Po značce naučné stezky se pustíme prudkou kamenitou cestou mezi domy, až se dostaneme na spojnici ulic Plaňava a Dolní. Tam se dáme vlevo a na první křižovatce kolem roubeného domu doprava směrem do kopce a vyjdeme u zdravotního střediska. Přímo proti zdravotnímu středisku je krátká, ale prudká spojnice cest z Dolní Bašty na Horní Baštu a tou se dostaneme k zastavení č. 6 – Horní Bašta (380 m n. m.) Touto ulicí směrem vpravo projdeme až na Náměstí – zastavení č. 7 (410 m n. m.) a z Náměstí vlevo vedou schody do areálu hradu Štramberka, kde nalezneme zastavení č. 8 – Zámecký vrch, Trúba (508 m n. m.).  Projdeme areálem, kamennou branou, Jaroňkovou ulicí (štramberská „Zlatá ulička“) a dáme se prostřední cestou směrem na Bílou horu. Po pravé straně se nachází zastavení č. 9 – Skála Rudý (500 m n. m.).

Pokračujeme po značce naučné stezky po úbočí Bílé hory až k zastavení č. 10 – Bílá hora. Toto a zbývající zastavení jsou společná s kopřivnickou větví naučné stezky. Od rozhledny se dáme po Sluneční stezce směrem do údolí ke Štramberku a vyjdeme u zastavení č. 11 – Panny Marie (480 m n. m.). Postupujeme vlevo pěšinkou k zastavení č. 12 – Horní Kamenárce.  Po pěšině kolem Kamenárky sejdeme až ke kamennému ohrazení s horní bránou botanické zahrady, pokud je brána otevřena, můžeme projít zahradou. V opačném případě se dáme se vlevo kolem plynárenské sondy po travnaté cestě, která přejde v asfaltovou a ta nás směrem doprava dovede k dolní bráně botanické zahrady, kde je poslední zastavení č. 13 – Botanická zahrada.

Z tohoto místa můžeme po asfaltové cestě pokračovat k rozcestníku pod botanickou zahradou. Značka naučné stezky Vás dovede až k výchozímu bodu - Národnímu sadu, nebo můžete pokračovat loukou k Vaňovu kameni a navázat tak na kopřivnickou LNS.

 

TIP: Celou trasu lez rovněž otočit a začít od botanické zahrady, je zde jediné bezplatné parkoviště ve Štramberku. Víc informací v rámci Výletu do Štramberka.

 

 

VIDEOTRASA

BLÍZKÉ AKCE

VÝSTAVA: Malý čtenář
VÝSTAVA: Malý čtenář
Pá 12. 4. 2019 - Ne 27. 10. 2019
Muzeum Zdeňka Buriana
ŠTRAMBERK
LETNÍ KINO: LOVEní
Pá 26. 7. 2019 | 21.30
Město Štramberk
ŠTRAMBERK
Promenádní koncert
Promenádní koncert
Ne 28. 7. 2019 | 15.30
Město Štramberk
ŠTRAMBERK
Sportujeme s orlem
Štramberské sportovní prázdniny: Sportujeme s orlem
Út 23. 7. 2019 | 16.00 - 18.00
ŠTRAMBERK
 
Iluze skutečnosti
VÝSTAVA: Iluze skutečnosti
Pá 21. 6. 2019 - Ne 4. 8. 2019
Muzeum Fojtství
KOPŘIVNICE
Past na rovníku
VÝSTAVA: Past na rovníku
Út 30. 4. 2019 - Út 31. 12. 2019
KOPŘIVNICE
VÝSTAVA: Louky a andělé
Po 8. 7. 2019 - Út 24. 9. 2019
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
KONCERT: Promenádní koncerty 2019
Ne 7. 7. 2019 - Ne 4. 8. 2019 | 18:00
Kulturní dům Kopřivnice
KOPŘIVNICE