Náměstí - Štramberk - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Náměstí (Štramberk)

Štramberk náměstí

Štramberské náměstí (410 m n. m.) bylo původně obklopeno 22 roubenými domy s dřevěným podloubím. Těmto domům bylo přiznáno šenkovní právo. První zděný dům byl postaven až roku 1779. Postupně byly i ostatní domy přestavěny do dnešní podoby s barokními štíty. Uprostřed náměstí stával pivovar, studna a nezbytný pranýř, jak je patrno z dobového obrazu z roku 1730 (viz výše). Nad sladovnou byla roku 1721 přistavena radnice. Původní radnice do tohoto roku stávala na dolním pořadí na č. p. 13. Tato nově přistavěná radnice byla spolu s pivovarem zbourána roku 1869. Jako radní dům byla upravena budova školy při dolní bráně, do dnešní podoby byla přestavěna roku 1895. Do dnešních dnů v ní působí Městský úřad, správa a vedení města.

Nynější dominantu náměstí tvoří kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1721–1722 vystavěný ve vlašském slohu. Věž byla ke kostelu přistavěna v roce 1907. Nad hlavním oltářem je vzácné sousoší Kalvárie z roku 1660 pocházející z kostela Povýšení sv. Kříže na Kotouči. Výzdoba kostela z počátku 20. století je dílem malíře Jano Kóhlera. Naproti kostelu v místě nynějšího penzionu „Stará škola“ býval dříve hřbitov. Původní kostel sv. Bartoloměje pravděpodobně z konce 14. století stával při západní městské hradbě mimo vlastní náměstí za farou. Tento kostel byl zbourán roku 1782. Do dnešního dne se z něj zachovala jen část jihozápadního nároží a věž s charakteristickým dřevěným ochozem. Při ní byl roku 1994 vybudován amfiteátr „Pod starou věží“, který slouží hlavně k pořádání koncertů a divadelních představení a dalších kulturních a společenských akcí.

Převážně dřevěné stavby města byly ve své době velice často ohrožovány požáry. Při jednom z nejničivějších v roce 1855 shořelo na 40 domů a 2 stodoly. Požár začal v domě č. p. 13 na Náměstí, šířil se po východním úbočí Zámeckého vrchu a zastavil se v nynější Jaroňkově ulici. Zde byl roku 1860 postaven sloup se sochou Panny Marie, ochránkyní před požáry. Kvůli vysokému riziku požáru od topenišť si štramberští občané stavěli stodoly až za městem směrem k lázním, kde nebylo riziko požáru už tak vysoké. Přesto i na tomto místě v roce 1816 vyhořelo 26 stodol s veškerou úrodou.

Škola byla ve Štramberku připomínána již roku 1592, kdy obec koupila „grunt“ na školu. V pamětním listě z roku 1614 se uvádí škola vedle fary. Roku 1862 vystavěla obec na místě tří vyhořelých domů naproti kostela školu. Ta byla provozována až do roku 1998, kdy byla zrušena v souvislosti s rozšířením základní školy u Národního sadu.

První patrový zděny dům na náměstí, původně s podloubím, byl postaven v roce 1779. Dnes je v něm kulturní dům. Ten byl počátkem devadesátých let rekonstruován tak, aby i v budoucnu mohl sloužit četným společenským a kulturním potřebám města. V temné komoře tohoto domu údajně tajemní černokněžníci přeměňovali na zlato rudu, kterou si nosili ze zaniklých dolů na Libotíně. Všechny domy na náměstí byly postupně přestavěny do dnešní podoby – s barokními štíty. V domě č. p. 38 začal v roce 1893 svou lékařskou praxi MUDr. Adolf Hrstka. Z balkónu tohoto domu pronášeli řečníci památné projevy, například při vzniku republiky v roce 1918. V domě č. p. 31 bylo otevřeno roku 1985 Muzeum ve Štramberku (součástí Muzea Novojičínska), které přibližuje bohatou a rázovitou historii města od pravěku až po novodobé dějiny. V roce 2011 byla budova zrekonstruována a dnes se v ní nachází jak expozice Muzea Novojičínska, tak nová expozice Muzea Zdeňka Buriana, které sem bylo přestěhováno.

Naproti nynější radnici byla roku 1822 řeznickým cechem vybudována jatka. V šesti masných krámech prodávalo své zboží pět řeznických mistrů a jeden obecní nájemce. Aby ti u hlavních dveří neměli při prodeji větší výhody, místa v krámech se o určité době střídala. Po rekonstrukci zde bylo roku 1955 zřízeno Městské muzeum a v letech 1992–2011 Muzeum Zdeňka Buriana.

Po zřízení městského vodovodu roku 1898 byla vprostřed náměstí vystavěna kamenná kašna s litinovou fontánou dodanou železárnami v Blansku.

Amfiteátr „Pod starou věží“

V amfiteátru se pořádají koncerty a divadelní představení. Byl vybudován při věži, která se zachovala z původního kostela sv. Bartoloměje, pravděpodobně z konce 14. století. Stával při západní městské hradbě mimo vlastní náměstí za farou. Obvodové stěny kostela byly kamenné, měl dřevěný malovaný strop, kruchtu a při průčelí dřevěný ochoz. Kostel byl zbourán roku 1782.

Fara

Na úbočí Zámeckého vrchu stávala fara. Poprvé se připomíná v pamětním listu z roku 1614. Možná byla součástí starého hradního kostela, z něhož dnes zůstala jenom věž.

Dům č. p. 38

V tomto domě začal v roce 1893 provozovat svou lékařskou praxi MUDr. Adolf Hrstka, později starosta Štramberka. Z balkónu tohoto domu pronášeli řečníci památné projevy při vzniku Československa roku 1918.

Muzeum

Bohatou a rázovitou historii města od pravěku až po novodobé dějiny přibližuje Muzeum Novojičínska v domě č. p. 31. Bylo otevřeno roku 1985. Od roku 2011 je zde samostatná expozice věnovaná malíři Zdeňku Burianovi.

Městský úřad

Původní radnice byla přistavena nad sladovnou pivovaru v roce 1721. Spolu s pivovarem byla zbourána roku 1868. Jako radní dům pak byla upravena budova školy při dolní bráně, do dnešní podoby přestavěna roku 1895. Dodnes v ní působí Městský úřad a správa města.

Kašna

Kamenná kašna byla vprostřed náměstí postavena roku 1898 po zřízení městského vodovodu. Litinovou fontánu dodaly železárny v Blansku.

Kulturní dům

První patrový zděný dům na náměstí, původně s podloubím, byl postaven v roce 1779. Dnes je v něm Kulturní dům.

Stará škola

Stará škola je dnes penzion a knihovna. Roku 1862 vystavěla obec na místě tří vyhořelých domů a části hřbitova naproti kostela školu, která fungovala až do roku 1998.

Kostel

Nynější dominantu náměstí tvoří kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1721 – 1723 v barokním slohu. Věž byla ke kostelu přistavěna v roce 1907. Naproti kostelu v místě „Staré školy“ býval hřbitov.

FOTOGALERIE

BLÍZKÉ AKCE

Šipkou to začalo
VÝSTAVA: Šipkou to začalo
Čt 30. 5. 2024 - St 30. 4. 2025
ŠTRAMBERK
Zdeněk Burian a jeho svět
VÝSTAVA: Zdeněk Burian a jeho svět
Út 2. 1. 2024 - So 14. 12. 2024 | 9:00 (pondělí zavřeno)
ŠTRAMBERK
Nový Zéland
PŘEDNÁŠKA: Nový Zéland
Pá 28. 6. 2024 | 19:00
ŠTRAMBERK
Večerní prohlídka na hradě Štramberk
Večerní prohlídka na hradě Štramberk
So 22. 6. 2024 | 18:30
ŠTRAMBERK
 
VÝSTAVA: 70- výročí založení uměleckého školství v Kopřivnici
VÝSTAVA: Doteky světla
Čt 23. 5. 2024 - St 26. 6. 2024
KOPŘIVNICE
Andy The Doorbum
KONCERT: Andy The Doorbum
Po 24. 6. 2024 | 19:30
KOPŘIVNICE
VÝSTAVA: Má vlast cestami proměn
Po 6. 5. 2024 - Út 25. 6. 2024
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
Měsíc hrdosti v knihovně
So 1. 6. 2024 - Ne 30. 6. 2024
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE