Piaristické zahrady v Příboře znovu otevřou své brány

Příbor - piaristické zahrady


Klášterní piaristické zahrady se opět otevřou návštěvníkům v neděli 1. dubna 2018. Otevírací doba zahrad bude podle provozního řádu a to duben až říjen od 9.00 hod. do 19.00 hod. a květen až říjen 9.00 hod. do 21.00 hod. V rámci Mezinárodního dne památek a sídel konaný dne 21. dubna 2018 vystoupí v piaristické zahradě Eva Moravčíková, známá pod jménem EVAMORE.

Zahrady, jejíž počátky sahají až do 18. století, kdy piaristé získali klášter v roce 1700. K nově postavenému klášteru byla potřeba zbudovat místo, kde by byla možnost výuky s propojením teoretických vědomostí s praktickou činností.

Mezi nejstarší podrobnější vyobrazení zahrady pochází pravděpodobně z 2. poloviny 18. století.  Na skice je vyobrazená obdélníková plocha rajské zahrady, jež je rozdělená na čtyři křížové dispozice, které jsou děleny diagonálně. Uprostřed zahrady stávala kamenná nádrž s vodou. Podél východní strany zahrady se nalézala další dvě políčka. I když po odchodu piaristického řádu roku 1875 zahrada ztratila svou užitkovou a výukovou funkci, při nově vybudovaném učitelském ústavu zahrada sloužila jako školní botanická zahrada a školní hřiště.

Původní křížová koncepce zahrady s centrální nádrží byla zachována, i když zde byly vysazeny ovocné dřeviny. Roku 1938 při zrušení učitelského ústavu zahrada přestala být využívaná a pustla. Velkou změnou prošla zahrada při revitalizaci, která proběhla v letech 2014 až 2015.

Cílem revitalizace byla obnova původní křížové koncepce a rozšíření areálu o dolní zahradu. Kdy architekt navazoval na filozofii piaristů. Hlavními motivy jsou sad, potok a okno. Sad má navazovat na pěstitelské aktivity piaristů, potom zase má připomínat element vody a je umístěn v centru zahrady ve formě fontány a poslední z elementů, okno, znamená symbol otevřenosti všem názorům, filozofii, myšlenkám. Zahrady dnes slouží jako kulturní centrum, kde se setkávají řady tanečních i hudebních stylů.

 

FOTOGALERIE