Brány hukvaldské obory budou na noc uzamčeny - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Brány hukvaldské obory budou na noc uzamčeny

Obora Hukvaldy mění návštěvní řád

Od 1. května 2019 se mění návštěvní řád obory, který mimo jiné vymezuje dobu, kdy je možno do obory vstupovat. Hradní oboru bude možno navštívit:

duben–květen: 7:3019:30 hod,
červen–srpen: 7:3020:30 hod.,
září–říjen: 7:3018:30 hod.,
listopad–březen: 7:3017:00 hod.

Mimo návštěvní hodiny bude obora uzamčená! Toto rozhodnutí bylo vydané na základně pravidelného porušování návštěvního řádu v nočních hodinách. Lidé vstupovali do obory v nočních hodinách, rušili oborní zvěř a vystavovali se nebezpečí ve chvílích, kdy v oboře probíhá odlov zvěře.


Uzamykání obory bude samozřejmě zohledňovat program kulturních akcí, které se konají v oboře a na hradě Hukvaldy. 

Obora o celkové rozloze 440 ha se rozkládá kolem zříceniny hradu Hukvaldy.  První zmínky o obornictví sahají do r. 1597, kdy panství obdrželo od císaře Maxmiliána dvacet daňků. V letech 1846–847 byla okolo obory postavena kamenná zeď. V době, kdy se staly Hukvaldy správním centrem, byla obora parkově a krajinářsky upravena. Výsadby alejí a skupin stromů na rozsáhlých loukách se zachovaly dodnes.  V oboře se vyskytuje velké množství starých stromů – lip, buků, dubů, jasanů, habrů, jilmů, javorů – převážně 150 až 250 let starých. V oboře je chován muflon obecný, daněk skvrnitý a prase divoké. Právě zde čerpal svou inspiraci světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček. Na počest Janáčkovy opery byla v oboře v roce 1959 instalovaná bronzová socha lišky Bystroušky.