Ogród Botaniczny - Štramberk - Laska Brama Beskidów - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Ogród Botaniczny (Štramberk)

Ogród Botaniczny
Štramberk

Adres:
Štramberk

Ogród Botaniczny (422 m n.p.m.) znajduje się na obszarze starego kamieniołomu wapienia, zwanego Dolní Kamenárka i w jego okolicach. Jego obszar jest bardzo zróżnicowany z dużą różnicą wysokości. Aktualna powierzchnia nowo założonego ogrodu wynosi prawie dziesięć hektarów, pierwsze sadzonki zasadzono w 1999 roku, znajdują się więc w trakcie powstawania. Wapieniolubne i ciepłolubne wspólnoty roślin pochodzenia štramberského stanowią główną część przyszłej wystawy ogrodu kamiennego.

Parking: parking niedaleko

Rafa koralowa stopniowo zmieniła się we wzgórze z wapienia. Ludzie zaczęli korzystać z zasobów wapienia i na jego zboczach, na terenie obecnego ogrodu botanicznego, powstał kamieniołom. Kiedy zasoby wapienia zostały wyeksploatowane, kamieniołom został zawieziony odpadami a następnie na jego powierzchni powstało boisko do piłki nożnej. Po latach, ze względu na występowanie rzadkich roślin i zwierząt, boisko zostało zlikwidowane, odpady wywiezione, a w roku 1996 zaczął powstawać tu dzisiejszy ogród botaniczny.

Jego powierzchnia wynosi 9,3 ha. W tylnej części kamieniołomu, na jego dnie, znajduje się kilka jeziorek o głębokości dochodzącej do 2,5 m. Podczas suszy poziom wody obniża się o 10 do 20 cm. Każdy jeziorko posiada własne źródło i jest zasilane wodą przesączającą przez jego ściany i dno. Ogród jest wyjątkowy ze względu na występowanie roślin sucholubnych oraz roślinności typowej dla mokradeł. Oprócz gatunków rodzimych, typowych dla regionu, rosną tu również rośliny, które są częścią ekspozycji Ogrodu Botanicznego. W Štramberk rosną rzadkie rośliny, występujące w Czechach tylko w kilku miejscach. Część dawnych ścian kamieniołomu na terenie Ogrodu Botanicznego, o wysokości 15-35 m, służy od roku 1934 do celów wspinaczkowych.

Skamieniałości
W odległej przeszłości zwierzęta morskie wyposażone były w szkielety, pancerze, muszle, które w wielkich ilościach gromadziły się na dnie morskim, między innymi na rafach koralowych. To umożliwiło przetrwanie ich śladów w postaci skamieniałości: pierwotniaków, gąbek, korali, pierścienic, stawonogów, mięczaków (ślimaków, małż, belemnitów, amonitów, łodzikowców), mszywiołów, ramienionogów, jeżowców, liliowców, itd.. Właśnie skamieniałe liliowce, wyglądające jak gwiazdki, można tutaj bez problemu znaleźć - zwłaszcza po deszczu.

Jaskinia Pouťová (Odpustowa)
Jaskinia Pouťová leżąca na terenie Ogrodu Botanicznego została prawdopodobnie odkryta już około roku 1880, ale później była zasypana i zapomniana. Ponownie została odkryta 01.05.1999 przy wywózce odpadów piasków i żużli odlewniczych, w dniu, w którym w Štramberku odbywały się tradycyjne uroczystości odpustowe. Jak na razie osiągnięto w niej głębokość 58 m. Celem prac poszukiwawczych jest przedostanie się do przewidywanego systemu tuneli, które zgodnie z wykonanymi, w pobliżu jaskini, geologicznymi odwiertami próbnymi, znajdują się na głębokości około 80 metrów.

GALERIA ZDJĘĆ