Národní sad - Štramberk - Laska Brama Beskidów - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Národní sad (Štramberk)

Národní sad

W atmosferze patriotycznego entuzjazmu tuż po powstaniu Czechosłowacji powstał w okolicy wzgórza Kotouč park "Národní sad". Został uroczyście otwarty w 1922 roku. Park jest równocześnie galerią plenerową – umieszczono tu szereg pomników, popiersi i tablic upamiętniających wybitnych przedstawicieli czeskiej historii i kultury narodowej. Obecne rzeźby umieszczone wokół wzgórza  Kotouč to tylko kopie prawdziwych dzieł sztuki.

Przed wejściem do parku znajduje się Szkoła Podstawowa. Została otwarta w roku 1910 a powstała w dużej mierze dzięki staraniom miejscowego lekarza Adolfa Hrstki. W początkach swojego istnienia budynek pełnił również funkcję muzeum – urządzano w nim wystawy.

Za bramą wejściową stoi rzeźba, której jest dziełem rzeźbiarza Františka Jurania, upamiętniająca ofiary I i II wojny światowej. Znajdują się na nim nazwiska wszystkich mieszkańców Štramberka, którzy zginęli w trakcie działań wojennych. Na skale z napisem Ave Maria stoi piękny posąg Madonny, który został ufundowany w 1946 roku przez wierzących ze Štramberka w podziękowaniu za opiekę nad regionem podczas II wojny światowej. Jest dziełem rzeźbiarza Wojciecha Hořínka.

W kaplicy, która jest częścią byłej Kalwarii, poprowadzonej kiedyś przez jezuitów do kościołów na wzgórzu, była umieszczona Valašska Szopka. Została zaprojektowana przez artystę z Frenštátu, Břetislava Bartoša, a wyrzeźbiona przez profesora Aloisa Balana. W 1992 roku została skradziona. Obecnie zastąpiono ją inną szopką drewnianą, która jest dziełem miejscowego rzeźbiarza.
 
Obszar o powierzchni 24,61 ha, znajdujący się na terenie parku "Národní sad", został w roku 1960 roku ogłoszony narodowym pomnikiem przyrody Šipka. Jest to równocześnie sławne w świecie znalezisko archeologiczne. Wzgórze Kotouč jest zbudowane z wapienia. Wapienie osadzały się przed wiekami w pobliżu raf koralowych, znajdujących się w odległych morzach. Potem łamały się, zsuwały, gromadziły, częściowo stapiały, mieszały się z innymi skałami, przesuwały się i wędrowały... Aż w końcu znalazły się tutaj. A razem z nimi także skamieniałości roślin i zwierząt, które żyły na rafach koralowych. Znajdziemy tu, na przykład: koralowce, amonity, belemnity, liliowce, jeżowce, zęby rekinów i innych ryb a także inne pozostałości życia morskiego z okresu mezozoiku.

GALERIA ZDJĘĆ