Samochodem - Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Hukvaldy - Laska Brama Beskidów - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Samochodem


Główna arteria komunikacyjna województwa morawskośląskiego, autostrada D1 (dawniej D47), prowadzi w odległości około 16 kilometrów w linii prostej (22 - 30 km samochodem) od Laskiej Bramy. Dalej, koło Ostrawy, łączy się ona z autostradą A1 prowadzącą do Polski. Do Laskiej Bramy Beskidów można dotrzeć zjeżdżając na zjeździe nr 336 (Butovice) na drogę nr 464 w kierunku Příbora, która w pobliżu miejscowości Skotnice łączy się z drogą krajową nr I/58 (następnie za drogowskazami).

Drugą, bardziej skomplikowaną, możliwością jest opuszczenie autostrady na zjeździe nr 330 (Hladké Životice) i kontynuowanie podróży dalej po drodze krajowej nr I/57 przez Kunin do Novego Jičína.

 

Z Polski / Z Ostrawy
Podróżując z Polski po autostradzie A1 należy opuścić ją już w Ostrawie (zjazd nr 361), przejechać przez miasto, po czym kontynuować podróż po autostradzie D56 (z winietą) w kierunku na Frýdek-Místek. Stamtąd z kolei po drodze międzynarodowej E462 (I/48 lub D48 – bez winiety, trasa jest w trakcie przebudowy na autostradę, na odcinku Bělotín - Rychaltice prędkość maksymalna 90 km/h) w kierunku na Hranice na Morawach i Příbor.

Z Ostrawy do Laskiej Bramy (Příbor) można również dotrzeć po drodze nr I/58 (przechodzi obok Lotniska im. Leoša Janáčka w Mošnovie) a przed Příborem przecina drogę międzynarodową E462 (I/48 lub D48).

 

Z Czech
W przypadku podróży z Czech (Laska Brama - Praga: około 360 km / 3,5 godziny jazdy)  zalecane jest opuszczenie autostrady D1 na zjeździe nr 311 Bělotín na drogę międzynarodową E462 (I/48 lub D48), który prowadzi od Bělotína przez Novy Jičín do Příbora. Droga biegnie dalej w kierunku na Frýdek-Místek i na przejście graniczne do Polski koło Czeskiego Cieszyna (opcja dojazdu do Laskiej Bramy z Polski po drodze ekspresowej S1).

 

Ze Słowacji /z Beskydów
Droga nr I/58 prowadzi dalej do Frenštátu pod Radhoštěm (około 13 km od Laskiej Bramy) oraz Rožnova pod Radhoštěm (około 23 km od Laskiej Bramy). Jest to główny szlak komunikacyjny łączący Beskidy oraz Laską Bramę, a także najbliższa trasa na Słowację (przez Makov). Granica państwowa znajduje się w odległości około 35 km od Laskiej Bramy.

 

W Laskiej Bramy 
Na obszarze Laskiej Bramy Kopřivnica połączona jest z Příborem wymienioną wyżej drogą nr I/58, do Hukvaldów można dojechać przez Lubinę po drodze nr III/480 lub przez Vlčovice i Mniší po drodze nr III/486, która w Rychalticach łączy się z drogą międzynarodową E462. Najkrótsze połączenie pomiędzy Hukvaldami i Příborem to wąska droga lokalna nr III/4863.

Kopřivnice i Štramberk to w zasadzie miasto podwójne. Główną arteriaą komunikacyjną Kopřivnice droga nr III/480, która przez Štramberk i Závišice prowadzi do Veřovic. Skręcając na granicy administracyjnej Kopřivnicy i Štramberk w ulicę prowadzącą do zabytkowego centrum Štramberka można następnie po drogach lokalych dotrzeć aż do Novego Jičína.

W celu lepszej orientacji przyjezdych na terenie miasta / miejscowości stosowany jest system nawigacji drogowej, naprowadzający na atrakcje turystyczne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.