Příbor - Laska Brama Beskidów - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy - Laska Brama Beskidów - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Příbor

Příbor

Příbor jest jednym z najstarszych miast na północno-wschodnich Morawach. Przepływa przez niego rzeka Lubina. To usytuowane w pięknej scenerii Podbeskidzia miejsce graniczy z trzech stron ze: Štramberską Trubą, Hukvaldami oraz znanym od wieków Radhošťem. Miasto może poszczycić się bogatą historią.

Założycielem osady, której nadano prawa miejskie w 1251 był Frank z Hückeswagenu. Pierwszą pisemną wzmiankę o mieście znaleziono w liście margrabiego a zarazem późniejszego króla Przemysła Otokara II. 12 grudnia 1251 Przemysł potwierdził na piśmie, że hrabia stał się założycielem między innymi kościoła parafialnego Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Příborze. Příborski kwadratowy rynek od samego początku jego dziejów przecinał prastary "polski" szlak handlowy.

Nazwa miasta brzmiała w tamtych czasach Vriburch (później Freiberg i czeski Przybor).
Ważny rozdziałem w historii Příbora jest edukacja. Wielkim wkładem w rozwój miasta w tym zakresie było utworzenie tu gimnazja Pijarów w 1694. Wraz z ich nadejściem nastąpił szybki rozwój edukacji i szkolnictwa. Wykształcenie średnie stało się dostępne również dla studentów z niższych warstw społecznych. Tutejsza parafialna szkoła podstawowa istniała już od 1541 roku. Poprzez założenie czeskiego instytutu pedagogicznego w 1875 roku miasto zyskało status centrum edukacji północno-wschodnich Moraw. Instytut wykształcił w czasach swojego istnienia – tj. do 1938 roku- szereg wybitnych pedagogów i specjalistów w dziedzinie szkolnictwa i kultury. Příbor słusznie nazywano wtedy ‚morawskim Litomyšlem‘.

Miasto należało kiedyś do biskupstwa w Ołomuńcu a tamtejsi biskupi lubili to miejsce i dbali o nie. Szczególnym opiekunem miasta był kardynał František Dietrichstein, który udoskonalił miejski herb oraz nadał miastu szereg praw i przywilejów. Jego symbol rodowy został umieszczony na kamienicy nr. 6 na rynku Zygmunta Freuda, w której kardynał zwykł przebywać w trakcie swoich odwiedzin.

Příbor jest miejscem narodzin oraz działalności wielu ważnych osobistości, które sprawiły, że stał się znany. Mieszkał tutaj wraz z matką, a potem także chodził tu do szkoły parafialnej św. Jan Sarkander. W lokalnym gimnazjum uczył się, a następnie, jako ksiądz spędził tutaj jedenaście lat późniejszy arcybiskup Antonín Cyril Stojan. Urodził się tu znany historyk, założyciel morawskiej topografii Řehoř Wolný; patriota i filozof Bonifác Buzek; twórca psychoanalizy, honorowy obywatel miasta Příbora dr Zygmunt Freud; rzeźbiarz František Juraň; pisarz Josef Kresta i wielu innych.

Populacja: ca. 8 500, dzielnice: Hájov, Prchalov

 

Herb miejski

Na początku herbem Příbora był herb hrabiów Hückeswagen, którzy założyli tu osadę miejską jeszcze przed rokiem 1251. Podaje się, że ich symbolem były trzy czerwone krokwie na srebrnym tle.  (Ladislav Baletka, Jiří Louda, Znaky měst Severomoravského kraje - Symbole miejskie regionu północnych Moraw, Profil Ostrava 1980)

W r. 1615 herb miasta Příbora został nieco zmieniony przez biskupa olomouckiego, kardynała Františka z Dietrichštejnu, który dodał do niego elementy zaczerpnięte z własnego herbu biskupstwa olomouckiego – „(...) Dajemy im tarczę, a na tarczy, na czerwonym tle po środku trzy żółte albo-li złotej barwy krokwie, a każda wyżej niż ta poprzednia – dwa noże (winiarskie), płowej czy srebrnej barwy, a ich trzonki w goździkowej barwie z literą F na pamiątkę imienia nadanego na chrzcie - na górze trzy stożki również płowe albo srebrne.. „.

Flaga miasta

W dniu 5. 3. 1996 r., w budynku Parlamentu Republiki Czeskiej w Pradze, burmistrz Příbora Ing. Milan Strakoš w towarzystwie swojego zastępcy Jana Monsporta oraz kronikarza miasta Mgr. Lubomíra Loukotki odebrał z rąk przewodniczącego parlamentu Czech, Dra. Milan Uhde flagę nadaną poprzez "decyzję nr. 91", która przyznawała ‚własną flagę staremu i zasłużonemu miastu Příbor‘.

Wygląd flagi przypomina najstarszy herb miejski. Flaga składa się z dwóch białych pasów po bokach i pasa czerwieni pomiędzy nimi w proporcjach odpowiednio 1: 3: 1.  Na czerwonym tle umieszczono trzy złote (żółte) krokwie. Białe pasy po bokach symbolizują noże winiarskie – to motyw zaczerpnięty z herbu miasta.

Projekt przygotował dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Opavie, Dr. Karel Miller, a zatwierdził go Komitet Heraldyczny czeskiego parlamentu. Flaga powiewała na Příborskim ratuszu po raz pierwszy podczas odpustu, w dniu 8. 9.1996.

GALERIA ZDJĘĆ