Naučná stezka Leoš Janáček očima dětí - Hukvaldy - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Naučná stezka Leoš Janáček očima dětí (Hukvaldy)

TYP: pěší výlet

VÝCHOZÍ BOD + CÍLOVÝ BOD

Centrum Hukvald, IC, Rodný dům L. Janáčka

TRASA

VÝCHOZÍ BOD: Centrum Hukvald, IC, Rodný dům L. Janáčka (0 km) – (A) Vrchy (3 km) – (B) Minipivovar (4 km) – (C) 'Koupaliště' (5 km) – (D) Janáčkova lavička (6 km) – (E) Janáčkův dům (7,5 km) – CÍLOVÝ BOD: Centrum Hukvald, IC, Rodný dům L. Janáčka (8 km)

Naučná stezka má třináct zastavení s informačními tabulemi a dva akustické interaktivní herní prvky. Na trase je několik odpočinkových míst vybavených dřevěnými lavičkami a stojany na kola.

mírně náročný

Délka  8 km

Stoupání  160 m

Klesání  160 m

ZNAČENÍ

Místní značka - žlutá

POVRCH

pěšina, zpevněná cesta, asfaltová cesta

ZOBRAZIT NA

WWW.MAPY.CZ

KE STAŽENÍ

GPX

POPIS TRASY

Od informačního centra na Hukvaldech (bývalá škola a rodiště Leoše Janáčka) vyrazíme po turistické značce místního značení (žlutobílý čtvereček) kolem kostela sv. Maxmiliána, kde se nachází obnovené posezení. Tam se Leoš Janáček scházel se svými přáteli v Kroužku pod akáty.

Pokračujeme hukvaldským "náměstíčkem" po cestě ke hřbitovu, kde je další zastavení. Tady, na hřbitově, můžeme shlédnout hrob rodičů skladatele Leoše Janáčka.

Po cestě pokračujeme dolů na křižovatku u rybníka a dále rovně do kopce až k zastavení s názvem Korýtka. Tady si můžeme odpočinout na lavičce, osvěžit se čerstvou pramenitou vodou (pitná ale není!) a popřípadě si zahrát na xylofon, který má osm tónů a je laděn od tóniny C.

Odpočatí a osvěžení se vydáme po cestě kolem malé úpravny vody, hned za ní odbočíme doprava na polní cestu a stoupáme na Vrchy (424 m n. m.) (A). Na vrcholu se nám otevírají krásné 360° výhledy na blízké i daleké okolí. Za dobré viditelnosti je odtud možno spatřit Praděd, Lysou horu, Javorník, lázně Klímkovice, rozhlednu Bílá hora, letiště Mošnov, Oderské vrchy - k dobré orientaci nám poslouží výhledové panely s fotomapami a popisy vrcholů. Také si můžeme zazvonit na zvoničku, kterou vybudovali hukvaldští turisté.

Vydáme se dále traversem po luční pěšině z kopce a asi po 300 metrech odbočujeme doprava. Míříme přes malý můstek (nad bývalým mlýnským náhonem) k místnímu pivovaru, k Hostinci na zastávce (B). Tady můžeme ochutnat zdejší hukvaldské pivo.

Od pivovaru jdeme přes cestu k dalšímu zastavení, k soše sv. Nepomuka u řeky Ondřejnice. Po nově vybudované cestě, určené pro pěší i cyklisty, se vydáváme proti proudu řeky kolem splavu s odpočinkovým místem až k dalšímu zastavení v Lipi. Po mostě přejdeme řeku Ondřejnici a po jejím druhém břehu, po zpevněné cestě, dojdeme k dalšímu odpočinkovému místu u splavu, zvanému hukvaldský Stonehenge. Volně položené kameny mají svou symboliku spojenou s tvorbou Leoše Janáčka. Zde se nachází druhý akustický interaktivní prvek, takzvaný dendrafón. Je složen z devíti kůlů různých dřevin, každý kůl vydává po úderu jiný zvuk.

Opouštíme toto místo a po 200 metrech se nacházíme u dalšího zastavení, v areálu Na koupališti (C). Tady se můžeme občerstvit ve stylové hospůdce.

Po nově zbudovaných schodech míříme k chatovišti, kousek trasy jdeme po asfaltové cestě a na jejím konci, u lyžařského vleku, odbočujeme ostře vpravo a vydáváme se do prudkého stoupání. Jedná se o nejtěžší úsek celé trasy. 

Po 300 metrech sledujeme lesní pěšinu, která nás dovede k dalšímu zastavení, k Janáčkové lavičce (D). Toto místo je nejvyšším bodem na trase naučné stezky. Můžeme si tu po namáhavém výstupu odpočinout.

Po odpočinku se vydáme k rozcestí turistických značek. Zde se dáme z kopce a po 50 metrech pokračujeme vlevo traverzovým chodníčkem na lesní cestu nad Podlesím. Tady pokračujeme doprava lesní úvozovou cestou k chatovišti na Podlesí, k dalšímu zastavení věnovanému zdejšímu rodáku akademickému malíři J. V. Sládkovi, který zde pobýval a maloval.

Po asfaltové cestě zamíříme k mostu přes řeku Ondřejnici. Přejdeme hlavní cestu a po takzvané velké straně dojdeme k památníku Leoše Janáčka (dům Leoše Janáčka) (E), kde se nachází poslední zastavení naučné stezky. Odtud nás čeká už jen asi 300 metrové stoupání k informačnímu centru na Hukvaldech, kde naučná stezka končí.