JUDr. Josef Fojtík (Kopřivnice)

Právní pomoc a právní zastupování - při vyřizování věcí ze všech oblastí práva, zejména z práva trestního, občanského, pracovního a obchodního.

Provozní doba:

pondělí – pátek 8:00–11:00, 12:00–16:00

Platba kartou: ne

Štefánikova 1516

Adresa:
Štefánikova 1516

556 812 661, 602 580 052

Telefon:
556 812 661, 602 580 052