Mětská policie Příbor (Příbor)

náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Adresa:
náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

556 725 111, 721 146 146

Telefon:
556 725 111, 721 146 146

Jejím hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě a prevence kriminality na místní úrovni. Vrchní strážník Libor Bolom, (+420) 556 725 111 •Městská policie je orgánem obce a řídí ji starosta. •Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, a to zejména: ◦přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, ◦dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, ◦přispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (kontrola u přechodů pro chodce u ZŠ,usměrňování provozu při dopravních nehodách nebo při vzniklých překážkách na pozemních komunikacích apod.), ◦odhaluje přestupky a jiné správní delikty, které v rámci kompetencí řeší v blokovém řízení nebo postupuje k řešení příslušným správním orgánům, ◦upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě (zábory veřejného prostranství, znečištění komunikací, odstranění sněhu z chodníků a převislých rampouchů ze střech, atd.) •Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policii ČR. •Na základě veřejnoprávní smlouvy může vykonávat úkoly podle zákona "O obecní policii" i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy. •Mimo úkoly stanovené zákonem: ◦provádí kontroly na sociálním odboru, na azylovém domě, ubytovně, DPS, ◦zabezpečuje doručování obsílek orgánů města či soudů problémovým občanům, kteří nereagují na výzvy České pošty, ◦při dohledu na dodržování obecních vyhlášek úzce spolupracuje s odbory MÚ, příspěvkovými organizacemi (Technické služby, Domovní správa), ◦provádí odchyt volně pobíhajících psů na katastru města vyškolenými strážníky, ◦provádí evidenci jízdních kol. Prevence kriminality zahrnuje soubor opatření, která směřují k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Prevence kriminality byla začleněna do Městské policie Příbor v roce 2006 a jejími hlavními úkoly jsou: •Působení v oblasti sociální a situační prevence na místní úrovni. •Hospodaření s finančními prostředky na projektech prevence kriminality. •Koordinování a provádění preventivních aktivit v oblasti prevence kriminality ve městě. •Spolupráce s orgány státní správy, samosprávy, Policií ČR, se zájmovými organizacemi, se školskými zařízeními apod.. Kontaktní osoba prevence kriminality: Eva Kahánková Dis., tel.: 556 455 404, . 742 58 Příbor

PROVOZNÍ DOBA

pondělí – čtvrtek 6:30–23:00
pátek – sobota 6:30–4:30

Platba kartou: ne

BLÍZKÉ AKCE

ALPY - horská krajina
VÝSTAVA: ALPY - horská krajina
Út 4. 5. 2021 - Po 5. 7. 2021
PŘÍBOR
Art Freud
SOUTĚŽ: Art Freud
Čt 18. 3. 2021 - St 30. 6. 2021
PŘÍBOR
VÝSTAVA: Čím je člověku les... A čím je člověk lesu?
St 2. 6. 2021 - Út 31. 8. 2021
PŘÍBOR