Kostel sv. Kateřiny (Štramberk)

Kostel sv. Kateřiny
Tamovice, Štramberk

Adresa:
Tamovice, Štramberk

604 548 586

Telefon:
604 548 586

 
WWW

Odkazy:

O kostele

Kostel sv. Kateřiny stojí na vyvýšeném břehu říčky Sedlnice při cestě ze Štramberka do Nového Jičína. Samotný kostel je vrcholně gotická stavba z  přelomu 14.  až  15.  století s pravoúhlým kněžištěm a obdélnou lodí. Do ní se vchází z venkovní podsíně pravoúhlým kamenným portálem v ose kostela. K jižní straně lodi přiléhá později přistavěná zděná předsíň se sedlovou střechou a bedněným štítem s kabřincem. Kostelní loď odděluje od kněžiště lomený vítězný oblouk s kamenným ostěním. V ose kněžiště je původní gotické lomené okno s  kružbou. Na evangelní straně se vstupuje pravoúhlým gotickým portálem do úzké plochostropé sakristie, v níž se dochovalo malé lomené okénko s  kamenným ostěním. Nad sakristií je roubená oratoř otevřená do kněžiště dvěma obloukovými arkádami.

Při kostelíku stávala vesnice Tamovice připomínaná v urbáři z roku 1558 a měla pouze čtyři usedlé - tři sedláky a jednoho zahradníka. Koncem 16. století ves zanikla a místo ní dala vrchnost postavit dvůr patřící ke Štramberku. Zdá se, že až v  17.  století byl kostel dán do užívání sousední vesnici Závišicím. Obyvatelé začali kostel sv. Kateřiny zvelebovat. Roku 1671 pořídil mlynář a rychtář Pavel Melc nový oltář se zlacenými řezbami a  obrazem svaté Kateřiny. Z  téže doby se zachovala pěkně provedená kazatelna. Varhanní skříň je datovaná rokem 1663. Nový barokní interiér osvětlila zvětšená okna, jedno v lodi, druhé v kněžišti, což dokládá vyrytýnápis do kulaté okenní tabulky objevený při nynější rekonstrukci: „1682 Waclaw Klempyrz to okno delal.“ Roku 1895 byl vyměněný starý barokní oltář za pseudogotický se sochou svaté Kateřiny. Roku 1935 si závišičtí občané postavili v obci nový kostel, čímž kostelík svaté Kateřiny začal pomalu pustnout a chátrat. Dočkal se obnovy v letech 1949 až 1951 za přispění státní památkové péče a  místních farníků.

V roce 2009 byly zkoumány vzorky dřeva z různých míst kostela. Zjistilo se, že krov nad kněžištěm a částí lodi byl vystavěn v letech 1440 až 1441 a představuje nejstarší stojící krovovou konstrukci v Moravskoslezském kraji. Věž nad lodí zbudovali v  roce 1557 a  dřevěná trojramenná kruchta s vyřezávanou balustrádou je datována léty 1609 až 1610. Není bez zajímavosti, že ve stejné době byla vystavěna nová kruchta i ve štramberském bývalém farním kostele.

Další nezbytná celková obnova kostela a dřevěného oplocení hřbitova proběhla v letech 2011-2012. Všechny poničené a  hnilobou napadené dřevěné části byly vyměněné. Celá stavba dostala novou šindelovou krytinou. Na vnějších i vnitřních stěnách byly obnoveny vápenné omítky. Vchody zabezpečují nové mříže a dovolují větrání stavby. Současně s opravami probíhal záchranný archeologický průzkum v části lodi a v sakristii. Zjistilo se, že kostel stojí na místě staršího středověkého pohřebiště. Uvnitř chrámu i sakristie se pohřbívalo, a  to v  několika vrstvách nad sebou, od středověku až do 17. století. Celkové náklady opravy v letech 2011-2012 dosáhly 4,8 mil. Kč, z nichž 92,5% pokryla dotace Evropské unie.

Kostel je nově otevřen od července 2012 a je možné jej navštívit po předešlé rezervaci na webových stránkách www.svata-katerina.cz

V době platnosti letního času jsou v kostele sv. Kateřiny pravidelně slouženy mše svaté každou sudou sobotu v 18:30 hodin. Mše svaté bývají s nedělní platností. Případné změny najdete v ohláškách na farním webu https://stramberk.farnost.cz. Před návštevou si prosím tyto ohlášky zkontrolujte. Děkujeme za pochopení.

V kostele také jsou příležitostné poutní mše svaté v květnu na svátek sv. Zdislavy, v červenci na sv. Kryštova, v říjnu na sv. Vendelína a v listopadu na sv. Kateřinu, které je kostel zasvěcen. Termíny těchto mší svatých najdete vždy na webu.

PROVOZNÍ DOBA

sobota – neděle 13:00–17:00

Otevírací doba v rámci akce Otevřené chrámy.

Parkování: blízké parkoviště

BLÍZKÉ AKCE

PRO DĚTI: Mikuláš na hradě
PRO DĚTI: Mikuláš na hradě
Út 5. 12. 2023 | 16:30
ŠTRAMBERK
Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu v Penzionu u Holubů
So 2. 12. 2023 | 18:00
ŠTRAMBERK
Štramberkem za betlémy
Štramberkem za betlémy
Pá 1. 12. 2023 - Pá 2. 2. 2024
ŠTRAMBERK
 
Mikulášská pohádka
PRO DĚTI: Luciferova nevěsta
So 2. 12. 2023 | 16:00
ŠTRAMBERK
VÝSTAVA: Muž
VÝSTAVA: Muž, který létal s motýly - Jan Lukášek
Út 2. 5. 2023 - Ne 31. 12. 2023 | Út - Ne / 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
ŠTRAMBERK
Prosinec v muzeu Šipka
WORKSHOP: Dopis Ježíškovi
So 2. 12. 2023 - Ne 3. 12. 2023 | 10:00 - 16:00
ŠTRAMBERK
Prosinec v muzeu Šipka
WORKSHOP: Vánoční dílny pro děti
Pá 1. 12. 2023 - Pá 22. 12. 2023 | 10:00 - 16:00
ŠTRAMBERK