Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ, ul. 17. listopadu - Kopřivnice - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ, ul. 17. listopadu (Kopřivnice)

Víceúčelové hřiště při ZŠ a MŠ

Školní hřiště je určeno k provozování tělesné výchovy, mimoškolních a mimovyučovacích aktivit.

Jeho součástí jsou:
a) travnaté hřiště,
b) běžecký ovál se sektory pro vrh koulí, skok do dálky a hod oštěpem,
c) víceúčelové hřiště určené pro malou kopanou, volejbal (nohejbal), tenis, florbal a basketbal,
d) venkovní posilovna s posilovacími stroji a s workoutem,
e) dětské hřiště.

Tímto provozním řádem jsou povinny se řídit všechny osoby, které do areálu vstoupí.

PROVOZNÍ DOBA

pondělí – pátek 16:00 – 19:00
sobota, neděle, státní svátky 9:00 – 19:00

Pouze za příznivého počasí

Vstup na hřiště je zdarma. Komerční pronájem stojí 100 Kč. Komerční pronájem má vždy přednost před volným, neorganizovaným sportováním. 


Veškerý pronájem organizuje a zajišťuje škola – smlouvy připravuje a sepisuje ekonomka školy p. Buzková – tel. 603 558 688 ve všední dny od 8.00 do 14.00 h.

Celý prostor školního hřiště je monitorován kamerovým systémem. 

Řešení úrazů: 
Dojde-li k úrazu v důsledku špatného technického stavu hřiště, který si vyžádá lékařské ošetření, je návštěvník povinen nahlásit tuto skutečnost správci hřiště, který úraz zapíše do knihy úrazů. Jiný vztah provozovatele k postiženému nemá. 

Pokyny pro uživatele hřiště:

 • Provoz hřiště se řídí rozvrhem školy.
 • Na hřiště je vstup povolen jen otevřeným vchodem z ulice 17. listopadu (nikoliv přes plot).
 • Hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně. Zájemcům budou zapůjčeny branky, sloupky, sítě. Sportovní potřeby si musí každý uživatel přinést vlastní.
 • Vstup na hřiště je povolen pouze v čisté sportovní obuvi bez špuntů a hrotů, se světlou podešví.
 • Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné sporty, překážky, stojany na sítě atd. Výjimku může povolit jen ředitel školy po sepsání smlouvy případném pronájmu a po dohodě o zajištění bezpečnosti.
 • Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.
 • Při využívání posilovacích strojů dbát na přesné dodržování návodu k jejich využívání; v případě zjištění závady ihned kontaktovat správce hřiště.
 • Správce areálu má právo odmítnout vstup těm osobám, které porušují ustanovení tohoto provozního řádu.
 • Komerční pronájem zahrnuje vlastní sportování, přípravu a úklid nářadí.

V celém areálu školy včetně všech sportovišť je zakázáno:

 • Kouřit.
 • Přinášet nápoje na bázi Coly (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola apod.).
 • Pít alkoholické nápoje a podávat omamné látky.
 • Rozdělávat oheň.
 • Ničit majetek a zařízení.
 • Odhazovat žvýkačky.
 • Úmyslně a prudce odrážet míč o plot z bezprostřední blízkosti.
 • Pohybovat se mimo prostory určené ke sportování.
 • Chovat se hlučně a nevhodně.
 • Jezdit v areálu hřiště na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, koloběžkách.
 • Vodit na hřiště psy a jiná zvířata.
 • Přelézat plot a pohybovat se na hřišti mimo vyhrazenou dobu.
 • Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí (s výjimkou vybraných hřišť).

V případě neuposlechnutí pokynů nebo porušení těchto pravidel bude správce neprodleně kontaktovat městskou policii.

Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni:

 • Chovat se na hřišti v souladu s účelem, ke kterému bylo hřiště zřízeno a uposlechnout každého příkazu správce zařízení.
 • Počínat si tak, aby svým chováním neohrozil bezpečnost svou a ostatních návštěvníků.
 • Šetrně nakládat s vybavením hřiště.
 • Uhradit veškeré škody, které v areálu hřiště vzniknou jejich přičiněním.
 • Návštěvníci, kteří se budou v areálu hřiště opakovaně chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, budou mít trvalý zákaz vstupu na veřejné sportoviště.

BLÍZKÉ AKCE

DEX 31 yo, CHLAST A METALCORE
So 22. 6. 2024
KOPŘIVNICE
Setkání v rámci Čtenářské výzvy
St 19. 6. 2024 | 10:00
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
VÝSTAVA: Má vlast cestami proměn
Po 6. 5. 2024 - Út 25. 6. 2024
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
PRO DĚTI: Besedy pro školy v dětském oddělení
Út 4. 6. 2024 - Čt 20. 6. 2024
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
 
Měsíc hrdosti v knihovně
So 1. 6. 2024 - Ne 30. 6. 2024
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY + ZAHRADA
Pá 21. 6. 2024 | 09:00
Kulturní dům Kopřivnice
KOPŘIVNICE
KINO: DJANGO
KINOSEN: DJANGO
Út 18. 6. 2024 | 13:30
Kino Kopřivnice
KOPŘIVNICE
FILMOVÝ KLUB: Ve jménu cti
Út 18. 6. 2024 | 19:00
Kino Kopřivnice
KOPŘIVNICE