Dopravní hřiště, ul. Ignáce Šustaly - Kopřivnice - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Dopravní hřiště, ul. Ignáce Šustaly (Kopřivnice)

Dopravní hřiště, ul. Ignáce Šustaly
Ignáce Šustaly 1120

Adresa:
Ignáce Šustaly 1120

556 808 808, 556 812 971

Telefon:
556 808 808, 556 812 971

Dětské dopravní hřiště je určeno pro organizovanou výuku dopravní výchovy, pro děti od 4 do 16 a jejich doprovod.

 • kapacita hřiště je 20 jezdících dětí,
 • vstup na hřiště je povolen pouze v provozní době, mimo dobu údržby a mimo dobu výuky dopravní výchovy (výuka může probíhat i mimo čas určeny pro školy),
 • užívání hřiště je na vlastní nebezpečí, za dětí rodiče či odpovědný zástupce,
 • provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele,
 • provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činnosti ostatní návštěvníků a činnosti zakázanou tímto provozním řádem,
 • děti mladší 6 let mají vstup dovolen pouze v doprovodu dospělé osoby,
 • děti ve věku 4–10 let mají povolenou jízdu jen v doprovodu dospělé osoby.

 

PROVOZNÍ DOBA:

Ve dnech školního vyučování: 
1. dubna – 31. října: 8:00–14:00 (přednostně školy),  14:00–20:00 – pro děti a doprovod
1. listopadu – 31. března: 9:00–14:00 (přednostně školy), 14:00–17:00 hod. – pro děti a doprovod

Mimo dny školního vyučování: 
1. dubna – 31. října: 8:00–20:00 – pro děti a doprovod
1. listopadu – 31. března: 9:00–17:00 – pro děti a doprovod

Vstup zdarma. Otevřeno jen za příznivého počasí. V době dopravní výuky je vstup veřejnosti na dopravní hřiště zakázán.

Na hřišti je zakázáno:

 • používat motorová vozítka, kolečkové brusle, skateboard,
 • poškozovat a znečisťovat prostor, zařízení a vybavení hřiště a zeleň,
 • vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat,
 • kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky,
 • přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobe s nimi manipulovat,
 • jezdit na kole, koloběžce či trojkolce mimo vyznačené cesty,
 • nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat oheň,
 • využívat prostory k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným účelům,
 • používat hřiště, pokud je snížená viditelnost, pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo jeho povrch namrzlý, zasněžený nebo na něm zjistíte závadu, pokud se na hřišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví,
 • v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku, dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně zamezit vstupu dítěti, 
  provozovatel má právo hřiště uzavřít nebo je neotevřít.

Na hřišti je návštěvník povinen:

 • dodržovat návštěvnický řád, dbát pokynů pracovníka hřiště a respektovat dopravní značení,
 • cyklista je povinen používat cyklistickou přilbu,
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval či neomezoval druhé či sebe,
  dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku, v případě zjištění, že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě použilo.

Porušení návštěvnického řádu hřiště se postihuje podle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušení řádu, oznamte tuto skutečnost neprodleně na tel. číslo 156 městské policii nebo na tel. číslo 158 Policii ČR.

Provozovatel hřiště:  Mateřské školy Kopřivnice, p. o. 

BLÍZKÉ AKCE

VÝSTAVA: 70- výročí založení uměleckého školství v Kopřivnici
VÝSTAVA: Doteky světla
Čt 23. 5. 2024 - St 26. 6. 2024
KOPŘIVNICE
VERNISÁŽ: Šipkou to začalo - KOPIE
VERNISÁŽ: Doteky světla
Čt 23. 5. 2024 | 17:00
KOPŘIVNICE
VÝSTAVA: TATRA ve službách UNPROFOR
Út 2. 4. 2024 - Ne 17. 11. 2024 | V rámci otevírací doby
KOPŘIVNICE
 
KOPŘIVNICKÁ BEDNA 2024
KOPŘIVNICKÁ BEDNA 2024
Pá 24. 5. 2024 - So 25. 5. 2024
KOPŘIVNICE
TATRA ve službách skautů
VÝSTAVA: TATRA ve službách skautů
St 24. 1. 2024 - Po 30. 9. 2024 | 9:00 - 16:00
KOPŘIVNICE
Májové muzejní notování
Májové muzejní notování
Pá 24. 5. 2024 | 18:00
KOPŘIVNICE
POCHOD: Naučná stezka okolo Kopřivnice
POCHOD: Naučná stezka okolo Kopřivnice
Pá 1. 3. 2024 - Čt 31. 10. 2024
KOPŘIVNICE