Dětské hřiště při ZŠ, ul. Alšova (Kopřivnice)

Dětské hřiště při ZŠ, ul. Alšova

Dětské hřiště při ZŠ na Alšově ulici je součástí sportovního areálu školy. Sportovní areál je určen k volnému využití veřejnosti v určené provozní době. Provozovatel si vyhrazuje právo částečně omezit provoz nebo zcela uzavřít areál hřiště při nepříznivých klimatických podmínkách, připadně z jiných závažných důvodů. O uzavření hřiště provozovatel informuje uživatele a návštěvníky sportovního zařízení vhodným způsobem.

 

Herní prvky dětského hřiště: 

1) Multifunkční sestava pro děti od 4 let
2) Pružinová houpadla pro děti od 3 do 8 let
3) Kolotoče typu kruhového točidla – pro děti od 4 let
4) Zabudované chůdy pro děti od 4 let
5) Skákací panák pro děti od 3 let

 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí – pátek 14:00–19:00
sobota, neděle, státní svátky 9:00–19:00

NÁVŠTĚVNICKÝ ŘÁD

  • Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanovením návštěvního řádu a pokyny správce.
  • Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí odpovědná dospělá osoba.
  • Uživatelé dětského hřiště jsou povinni dodržovat věkovou hranici pro jednotlivé zařízení. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 8 let, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice dítěte.
  • Používání dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno (běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané).
  • Provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání.
  • Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětu ve vlastnictví uživatele.
  • Dětem mladším 6 let je povoleno používat zařízení dětského hřiště pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem dospělé odpovědné osoby. 

Návštěvník dětského hřiště je povinen:

  • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil ani neomezil ostatní návštěvníky,
  • chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště vybudováno,
  • úmyslně nepoškozovat hřiště a jeho zařízení, za škodu vzniklou nerespektováním návštěvnického řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející osoba,
  • hřiště nepoužívat, pokud jsou jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo jinak viditelně poškozená,
  • v horkém počasí muže být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat případně vstup dítěte zakázat,
  • po své návštěvě hřiště uklidit.

V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:

  • vstup podnapilým osobám nebo pod vlivem omamných látek nebo návykových látek,
  • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných a návykových látek,
  • manipulace s otevřeným ohněm,
    přinášet skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat,
  • poškozovat zařízení dětského hřiště a zeleň,
  • znečisťovat prostory dětského hřiště,
  • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
  • vstupovat se psy a jinými zvířaty,
  • jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod. 

Na návštěvníky dětského platí také ustavení Návštěvníckého řádu celého sportovního areálu při ZŠ na Alšově ulici.  

  • Při porušení návštěvnického řádu mohou být návštěvníci z prostoru hřiště vykázáni.
  • Při veřejné sportovní akci má pořadatelská nebo bezpečnostní služba právo provést kontrolu osob a jejich zavazadel za účele zjištění, za na hřiště není vnášeno nic, co by mohlo představovat bezpečnostní riziko.
  • Kromě vlastník a provozovatele je oprávněna k dozoru na dodržování návštěvnického řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, příp. v rámci své zákonné pravomoci též policie.
  • Správce hřiště nemá povinnost být trvale přítomen na ploše sportovního areálu po celou provozní dobu.

Návštěvníci vstupem do sportovního areálu vyjadřují souhlas s obsahem návštěvnického řádu. 


Provozovatel dětského hřiště: Sportovní areál je majetkem města Kopřivnice, provozovatelem je Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123.

Správce hřiště: Luděk Stoklasa (733 698 872), Libor Polášek (603 266 874)

FOTOGALERIE

BLÍZKÉ AKCE

FESTIVAL: I. ročník Hudebního festivalu Zdeňka Petra
FESTIVAL: Aerovka Jazz Fest 2020 (ZRUŠENO)
Pá 30. 10. 2020 - Ne 1. 11. 2020 | 10.00
KOPŘIVNICE
Kamínkové stezky
PRO DĚTI: Kamínkové stezky
Po 25. 5. 2020 - Čt 31. 12. 2020
ŠTRAMBERK
PŘEHLÍDKA: Motýlek (ZRUŠENO)
Pá 6. 11. 2020 - So 7. 11. 2020
Kulturní dům Kopřivnice
KOPŘIVNICE
PRO DĚTI: Míša Růžičková - Halloweenská show (ZRUŠENO)
So 31. 10. 2020 | 15:00
Kulturní dům Kopřivnice
KOPŘIVNICE
 
Partička na vzduchu (ZRUŠENO)
Út 27. 10. 2020 | 17:30
Kulturní dům Kopřivnice
KOPŘIVNICE
Partička na vzduchu (ZRUŠENO)
Út 27. 10. 2020 | 20:00
Kulturní dům Kopřivnice
KOPŘIVNICE
KINO: Karel (ZRUŠENO)
Ne 25. 10. 2020 | 19:00
Kino Kopřivnice
KOPŘIVNICE
KINO: Princezna zakletá v čase (ZRUŠENO)
Ne 25. 10. 2020 | 16:30
Kino Kopřivnice
KOPŘIVNICE