Dětské hřiště při MŠ, Mniší (Kopřivnice)

Dětské hřiště
Mniší 132

Adresa:
Mniší 132

736 503 174

Telefon:
736 503 174

Zahrada je určena pro organizovanou výuku dětí předškolního věku a pro děti do 6 let v doprovodu rodiče.

Provozní doba je platná pouze za příznivého počasí, které nebrání bezpečnému pobytu a využití herních prvků.

Užívání zahrady je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče.

Provozovatel má právo zahradu uzavřít nebo ji neotevřít nebo vykázat nezpůsobilou osobu ze zahrady ven.

PROVOZNÍ DOBA

středa 16:00–19:00
státní svátky zavřeno
středa 16:00–18:30
státní svátky zavřeno

NÁVŠTĚVNICKÝ ŘÁD

 • Vstup na školní zahradu je povolen pouze v provozní době.
 • Není dovolen vstup v době, kdy se zahrada udržuje, když he snížená viditelnost, pokud jsou herní prvky kluzké, namrzlé, či zasněžené. Pokud se na zahradě nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví, neprodleně informujte správce. 
 • Užívání zahrady je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče. 
 • Provozovatel neručí za případnou ztrátu, či poškození předmětů ve vlastnictví uživatele. 
 • Provozovatel zahrady neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činoosti, činnosti ostatních uživatelů a návštěvníků a činnosti zakázanou tímto návštěvním řádem. 
 • Dětí ve věku 3 - 6 let mohou využívat veškerý herní mobiliář, ale pouze v doprovodu a za přítomnosti rodiče. 
 • Provozovatel má právo zahradu uzavřít nebo jí neotevřít anebo vykázat nezpůsobilou osobu ze zahrady ven. 

Na školní zahradě je zakázano:

 • Používat motorová vozítka, kolečkové brusle a skateboard. 
 • Poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení zahrady a zeleň. Sbírat plody bylinkové zahrady.
 • Vstupovat se zvířaty či je nechat s prostoru volně pobíhat. 
 • Kouřit, konzumovat alkohol a jené omamné látky. 
 • Přinášet na zahradu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat. 
 • Jezdit na kole, koloběžcem trojkolce či odrážedle mimo vyznačené cesty. 
 • Nocovat, stanovat, popř. rozdělávat oheň a udržovat otevřený oheň. 
 • Využívat prostory zahrady k nepovoleným propagačním, reklamním, či jiným účelům. 
 • Je zakázano znečišťovat zahradu malou i velkou osobní potřebou (informace o sociálním zařízení poskytne správce) 

Na zahradě je návštěvník povinen: 

 • Dbát pokynů správce (nebo zaměstnance školy) a plně je respektovat. Dodržovat návštění řád. 
 • Při jízde, v místě k tomu určených, používat pouze své kolo či koloběžku, trojkolku, či odrážedlo a používat cyklistickou helmu. 
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ani neomezoval druhé či sebe. 
 • V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení zkontrolovat a případně zamezit vstup dítěti. 
 • Dospělá osoba je povinna dříve, než sedítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku, v případě zjištění, že je staven zahrady ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo a okamžitě nahlásit provozovateli danou skutečnost. 

Porušení tohoto návštěního řádu školní zahrady se postihuje podle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením řádu, oznamte tuto skutečnost neprodleně na tel. č. 156 městské policie nebo na tel. č. 158 Policii ČR. 

Provozovatel zahrady: Mateřské školy Kopřivnice, p. o., tel. 556 808 808, 736 503 174

BLÍZKÉ AKCE

Sejdeme se
Senior v dopravě
St 22. 9. 2021 | 13:30
KOPŘIVNICE