Parkování a veřejná WC ve Štramberku

Parkování ve Štramberku je značně omezeno. Proto chcete-li se vyhnout pokutě, využívejte při parkování pouze oficiální parkovací plochy! Především hlavní záchytné parkoviště, které je vzdáleno od náměstí cca 850 metrů. Odbočíte na něj z jednosměrné ulice Záuličí. Při cestě od Kopřivnice je to první parkoviště a je označené směrovkami „Záchytné parkoviště“ nebo „Central“. Při cestě od Nového Jičína musíte projet kolem centra města a odbočit doprava na jednosměrnou ulici zpět ve směru Nový Jičín.

Kousek od hlavního parkoviště blíže k centru se nachází – rovněž na ulici Záuličí – menší parkoviště u základní školy. Je to také vhodný výchozí bod pro procházku Národním sadem a k cestě k jeskyni Šipce. Přímo podél ulice Záuličí naproti Sokolovny je vyhrazené parkoviště pro autobusy.

Další záchytné parkoviště se nachází vedle bývalého zdravotního zařízení na ulici K Očnímu, která vede ze Štramberku (kousek nad restaurací Dallas) do Kopřivnice (k Bubla City Ranchi) a napojuje se na hlavní příjezdové cesty od Nového Jičína. Od náměstí je vzdáleno cca 920 metrů. A je také vhodným výchozím bodem pro výstup k rozhledně na Bílé hoře.

Malé neplacené parkoviště se nachází u botanické zahrady. Je to také vhodný výchozí bod pro výstup k rozhledně na Bílé hoře a obecně k procházce po trase štramberské větve Lašské naučné stezky. Na parkoviště se dostanete po ulici Hraničky. Odbočka je označena turistickým dopravním značením. Náměstí je ve vzdálenosti cca 1,1 km při cestě kolem Kamenárky a lípy u Panny Marie.

Pro úplnost dodejme, že v letních měsících je zpoplatněno také parkování u koupaliště Libotín.

Parkovišťě na mapě