K čemu sloužila dotace pro kopřivnické informační centrum? - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy - Lašská brána Beskyd - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

K čemu sloužila dotace pro kopřivnické informační centrum?

Dotace TIC Kopřivnice 2018

Kopřivnické informační centrum i v letošním roce využilo možnosti získat dotaci na podporu turistických informačních center (TIC), kterou každoročně rozděluje Moravskoslezský kraj pro informační centra na jeho území. Dotaci ve výši 65 000 Kč získalo IC v červenci tohoto roku a do konce října musely být všechny výstupy projektu realizovány. Celkové náklady projektu činily 81 588 Kč.

Účelem projektu s názvem TIC Kopřivnice 2018 bylo zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb TIC a zajišťování systematické součinnosti a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje.

Hlavním cílem projektu bylo  řešení otázek  – aktualizace a modernizace – turistických webových stránek TIC. Kopřivnické informační centrum spravuje turistický portál Lašské brány Beskyd www.lasska-brana.cz, ale zároveň skrz něj i část turistické sekce stránek zřizovatele, kterým je město Kopřivnice – turistika.koprivnice.cz. S portálem je rovněž propojena mobilní aplikace, kterou rovněž spravuje kopřivnické IC. Vše pak vychází z informační databáze, jejímž cílem je šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu našeho města a jeho okolí.

Proto došlo na webu k několika  důležitým úpravám. Asi ty nejzásadnější souvisí s kalendářem akcí. Byl řešen automatický přenos akcí, a to jak od ostatních obcí LBB, z nového webu Kulturního domu Kopřivnice i z prodejního systému, který kulturní dům používá, tak ve vztahu k automatickému přenosu na web města a do mobilní aplikace. Smyslem těchto úprav je rychlé zobrazení akcí z různých zdrojů v jednom kalendáři a přenos těchto dat do různých zobrazení, a to bez zbytečných duplicitních činností.

Jelikož turistický portál i mobilní aplikace, ale také velká řada propagačních materiálu je nejen v češtině, ale také v polštině, angličtině a němčině, část dotačních peněz byla použitá na překlady textů právě do těchto jazyků.

Pro propagační účely došlo v rámci projektu k upgradu grafického softwaru CorelDraw na aktuální verzi a zároveň byl pořízen software pro úpravu fotografií (Zoner Photo Studio X). V přechozích letech si rovněž z dotačních peněz informační centrum pořídilo fotografické vybavení. To bylo letos doplněno o další příslušenství, jako je brašna na fotoaparát a objektivy, paměťové karty a polarizační filtr.  Vše bylo pořízeno za účelem kvalitní tvorby propagačních materiálů a zajišťování dalších marketingových činností TIC.

Kopřivnické TIC je součástí Asociace turistických informačních center a tato asociace iniciovala projekt automatických sčítačů návštěvníků. S dotačních prostředků byl prostor vybaven o snímače, které zajišťují toto sčítání. Pro potřeby IC byl také pořízení informační stojan (tzv. áčko). A v neposlední řadě projekt řešil problematiku zvyšování kvalifikace a vzdělání zaměstnanců TIC. Z dotačních peněz byl uhrazen  jazykový kurz anglického jazyka pro pracovníky TIC a rovněž uhrazen poplatek na odbornou konferenci v oblasti cestovního ruchu - Travelevolution.

Nahlásit chybu