Wycieczki wookół zamku Šostýn - Kopřivnice - Laska Brama Beskidów - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Wycieczki wookół zamku Šostýn (Kopřivnice)

TYP: wycieczka piesza, wycieczka z małymi dziećmi

Proponujemy kilka okrężnych tras wycieczkowych, umożliwiających poznanie okolic ruin zamku Šostýn (Szostyn). Warte odwiedzenia są np. punkt widokowy Bezručova vyhlídka, punkt widokowy Raškův kamen (Kamień Raszki) czy wierzchołek góry Červený kamen (Czerwony Kamień).

Okrężna trasa turystyczna wykorzystuje w znacznej mierze koprzywnickie odgałęzienie Laszskiej ścieżki edukacyjnej (LŚE) i jest oznakowana symbolem ścieżki edukacyjnej.

Punkt wyjścia: parking przy kąpielisku