Możliwości parkowania i toalety publiczne w Štramberku - Laska Brama Beskidów - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy - Laska Brama Beskidów - Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Hukvaldy

Możliwości parkowania i toalety publiczne w Štramberku

Parkowanie w Štramberku jest bardzo ograniczone. Dlatego, aby uniknąć nałożenia mandatu karnego, należy parkować tylko na miejscach do tego przeznaczonych! Przede wszystkim można skorzystać z parkingu centralnego, znajdującego się w odległości 850 m od Rynku. Dojazd możliwy jest z jednokierunkowej ulicy Záuličí. Jadąc od strony Kopřivnicy jest to pierwszy parking. Oznaczony jest drogowskazami "Záchytné parkoviště" lub "Central". Po drodze z miejscowości Nový Jičín należy minąć centrum miasta i skręcić w prawo w jednokierunkową ulicę kierując się z powrotem na Nový Jičín.

Niedaleko parkingu centralnego, trochę bliżej centrum, także na ulicy Záuličí, można zaparkować na małym parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej. Jest to również dobry punkt wypadowy dla spaceru w parku Národní sad czy też do Jaskini Šipka (Szipka). Bezpośrednio wzdłuż ulicy Záuličí, naprzeciwko budynku Sokolovny, znajduje się parking przeznaczony dla autobusów.

Następny obszerny parking, oddalony od Rynku około 920 metrów, znajduje się obok dawnej placówki medycznej na ulicy K Očnímu, odgałęziającej się z drogi głównej przy przyjeździe z miejscowości Nový Jičín. Ulicą tą można dojechać ze Štramberka (od restauracji Dallas) do Kopřivnicy (Bubla City Ranch). Parking ten jest również świetnym punktem wypadowym dla wycieczki prowadzącej na wieżę widokową na Białej Górze (Bílá hora).

Niewielki, nieodpłatny, parking znajduje się koło Ogrodu Botanicznego. Można stąd rozpoczynać wycieczki na wieżę widokową na Białej Górze (Bílá hora) lub po trasie sztramberskiego odgałęzienia Lašskiej naučnej stezki LNS (Laszskiej ścieżki edukacyjnej LŚE). Dojazd do parkingu, oznaczony drogowskazami, prowadzi po ulicy Hraničky. Rynek, idąc koło Kamenárky i posągu Matki Boskiej, znajduje się w odległości około 1,1 km.

 W miesiącach letnich otwarty jest również parking płatny przy kąpielisku Libotín.