Dětské hřiště při ZŠ, ul. Alšova (Kopřivnice)

Dětské hřiště při ZŠ, ul. Alšova

Dětské hřiště při ZŠ na Alšově ulici je součástí sportovního areálu školy. Sportovní areál je určen k volnému využití veřejnosti v určené provozní době. Provozovatel si vyhrazuje právo částečně omezit provoz nebo zcela uzavřít areál hřiště při nepříznivých klimatických podmínkách, připadně z jiných závažných důvodů. O uzavření hřiště provozovatel informuje uživatele a návštěvníky sportovního zařízení vhodným způsobem.

 

Herní prvky dětského hřiště: 

1) Multifunkční sestava pro děti od 4 let
2) Pružinová houpadla pro děti od 3 do 8 let
3) Kolotoče typu kruhového točidla – pro děti od 4 let
4) Zabudované chůdy pro děti od 4 let
5) Skákací panák pro děti od 3 let

 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí – pátek 14:00–19:00
sobota, neděle, státní svátky 9:00–19:00

NÁVŠTĚVNICKÝ ŘÁD

 • Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanovením návštěvního řádu a pokyny správce.
 • Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí odpovědná dospělá osoba.
 • Uživatelé dětského hřiště jsou povinni dodržovat věkovou hranici pro jednotlivé zařízení. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 8 let, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice dítěte.
 • Používání dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno (běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané).
 • Provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání.
 • Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětu ve vlastnictví uživatele.
 • Dětem mladším 6 let je povoleno používat zařízení dětského hřiště pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem dospělé odpovědné osoby. 

Návštěvník dětského hřiště je povinen:

 • dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil ani neomezil ostatní návštěvníky,
 • chovat se na hřišti v souladu s účelem, pro který bylo hřiště vybudováno,
 • úmyslně nepoškozovat hřiště a jeho zařízení, za škodu vzniklou nerespektováním návštěvnického řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející osoba,
 • hřiště nepoužívat, pokud jsou jednotlivá zařízení kluzká, vlhká, namrzlá nebo jinak viditelně poškozená,
 • v horkém počasí muže být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat případně vstup dítěte zakázat,
 • po své návštěvě hřiště uklidit.

V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:

 • vstup podnapilým osobám nebo pod vlivem omamných látek nebo návykových látek,
 • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných a návykových látek,
 • manipulace s otevřeným ohněm,
  přinášet skleněné láhve, ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat,
 • poškozovat zařízení dětského hřiště a zeleň,
 • znečisťovat prostory dětského hřiště,
 • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty,
 • jezdit na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod. 

Na návštěvníky dětského platí také ustavení Návštěvníckého řádu celého sportovního areálu při ZŠ na Alšově ulici.  

 • Při porušení návštěvnického řádu mohou být návštěvníci z prostoru hřiště vykázáni.
 • Při veřejné sportovní akci má pořadatelská nebo bezpečnostní služba právo provést kontrolu osob a jejich zavazadel za účele zjištění, za na hřiště není vnášeno nic, co by mohlo představovat bezpečnostní riziko.
 • Kromě vlastník a provozovatele je oprávněna k dozoru na dodržování návštěvnického řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, příp. v rámci své zákonné pravomoci též policie.
 • Správce hřiště nemá povinnost být trvale přítomen na ploše sportovního areálu po celou provozní dobu.

Návštěvníci vstupem do sportovního areálu vyjadřují souhlas s obsahem návštěvnického řádu. 


Provozovatel dětského hřiště: Sportovní areál je majetkem města Kopřivnice, provozovatelem je Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123.

Správce hřiště: Luděk Stoklasa (733 698 872), Libor Polášek (603 266 874)

FOTOGALERIE

BLÍZKÉ AKCE

Ignác Šustala
VÝSTAVA: Ignác Šustala
Čt 8. 12. 2022 - Ne 26. 2. 2023
KOPŘIVNICE
GASTRO AKCE: Valentýnské menu
GASTRO AKCE: Valentýnské menu
Pá 10. 2. 2023 - Út 14. 2. 2023 | 10:30
KOPŘIVNICE
Valentýnské menu
GASTRO AKCE: Valentýnské menu
Út 14. 2. 2023 | 11:00
KOPŘIVNICE
Promítání fotek z turistických akcí
PROMÍTÁNÍ: Promítání fotek z turistických akcí
Pá 10. 2. 2023 | 17:00
KOPŘIVNICE
 
PRO DĚTI: Rande naslepo s knihou
Po 13. 2. 2023 - Po 27. 2. 2023
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
VÝSTAVA: Devět malých zahradníků - Rok ve školní zahradě
Čt 2. 2. 2023 - Út 28. 2. 2023
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
PRO DĚTI: Zimní radovánky se sněhuláky
Pá 10. 2. 2023 | 13:00
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE
PŘEDNÁŠKA: Expedice Makalu
Čt 9. 2. 2023 | 18:00
Městská knihovna Kopřivnice
KOPŘIVNICE