Červený kámen (Czerwony Kamień) (Kopřivnice)

Červený kámen (Czerwony Kamień, 690 m n.p.m.) jest najwyższym punktem Šostýnských vrchu (Szostyńskich Wzgórz) oraz Lašskiej naučnej stezki (Laszskiej ścieżki edukacyjnej). Ze szczytu roztacza się piękny widok na całe miasto Kopřivnica, z kolei w kierunku na północny zachód widoczny jest Štramberk a na północy Příbor. Przy dobrej pogodzie można również zobaczyć Ostrawę i Jesionki. Na północnym zboczu znajduje się stok narciarski.

Szczyt, a zwłaszcza północna część masywu góry Červený kámen została uznana za ważny rejon w programie europejskiej sieci obszarów objętych ochroną przyrody Natura 2000. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. W okolicach szczytu znajdują się bardzo dobrze zachowane chronione obszary mezofilnych lasów bukowych i bukowo – jodłowych, ukwiecone mozaiką łąk i wapieniolubną roślinnością naskalną. Występują tutaj rzadkie gatunki, takie jak buławnik mieczolistny, miesiącznica trwała, gnieźnik leśny, storczyk męski, storczyk blady, przetacznik górski, itd..