Masarykovo náměstí (Plac Masaryka) (Kopřivnice)

W czasach rewolucji przemysłowej budowano nie tylko fabryki, ale również piękne wille dla właścicieli fabryk, a także kościoły i szkoły. Na miejscu dzisiejszego placu Masaryka został zbudowany kościół, a następnie w jego okolicy wyrastały domy, a także założono park.

Plac Masaryka (331 m n.p.m.)
O utworzeniu placu w Kopřivnicy zadecydowała Rada Miejska we wrześniu 1910. Realizacja tego planu nastąpiła jednak aż jesienią 1922 roku. Plan sytuacyjny Placu Masaryka i jego otoczenia opracował inżynier Eduard Kohn. W tym samym czasie władze miejskie zdecydowały się na wybudowanie przy placu dwóch domów dwupiętrowych. Budowa została zlecona firmom budowlanym Grossmann i Jandl z Morawskiej Ostrawy oraz Eduardowi Burianowi z Kopřivnicy. Prace związane z renowacją parku i nasadzeniem nowych drzew przeprowadził w roku 1924 ogrodnik z Příbora, Adolf Kalmus. Budowa placu zbiegło się ze sprzedażą gruntów, które gmina otrzymała od arcybiskupstwa ołomunieckiego. Domy otaczające plac zostały zbudowane w ciągu dwóch lat, a następne, za torami, w ciągu pięciu lat.

Stary budynek Ziemiaństwa
Stary budynek Ziemiaństwa jest jednym z najstarszych zabytków okresu feudalizmu. Do dziś zachował się tylko parterowy neoklasycystyczny budynku. Jego wnętrza są ozdobione bogatymi sklepieniami, przypominającymi czasy dawno minione. Tutaj w roku 1786 urodził Ignacy Raška, założyciel fabryki fajansu.

Dom Katolicki
Dom Katolicki został wybudowany w latach 1913 - 1914 i służył jako miejsce działalności organizacji i stowarzyszeń katolickich z przeznaczeniem na spotkania i działalność edukacyjną i wychowawczą.

Kościół św. Bartłomieja
Kościół św. Bartłomieja został zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1893 - 1894. Przed kościołem, przy drodze, stoi tzw „Kristiánův kříž" (krzyż Krystiana). Część kosztów budowy kościoła pokryła przeprowadzona publiczna zbiórka pieniędzy, resztę przekazał miejscowy bank spółdzielczy oraz arcybiskup Ołomuńca. Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 1893 a do zimy tego roku kościół był już zadaszony.

Szkoła
Budynek Szkoły Miejskiej został wzniesiony w latach 1909 - 1910. Przed nią stoi Pomnik Poległych - dzieło mistrza kowalskiego Josefa Kubíčka z roku 1931.

Pomnik T. G. Masaryka
Kamień węgielny pod budowę pomnika został wmurowany w roku 1925, w dniu 75. urodzin prezydenta T.G. Masaryka. W dniu 12 sierpnia 1928 roku, przy dużym zainteresowaniu mieszkańców, pomnik został odsłonięty. W trakcie okupacji niemieckiej, jesienią w 1938 roku, pomnik został odwieziony do Kojetína i podczas wojny ślad po nim zaginął. Obecna rzeźba pierwszego prezydenta Republiki Czechosłowackiej Tomasza Garrigue Masaryka, stojąca na środku placu, jest darem od miasta słowackiego miasta Nitra z roku 1947.

T.G. Masaryk (1850 - 1937) wpłynął nie tylko na losy całego narodu, ale także losy miast na pograniczu wołosko-laskim i ich mieszkańców. Mało znanym rozdziałem w działalności politycznej Masaryka jest jego podwójna kandydatura parlamentarna w latach 1907 i 1911 z tutejszego regionu do Rady Państwa Monarchii Austro - Węgierskiej (okręg wyborczy obejmował Bojkovice, Bystřice pod Hostýnem, Kopřivnica, Krasno nad Bečvou, Nový Jičín, Příbor, Rožnov, Štramberk, Valašské Klobouky, Valašske Meziříčí, Vizovice, Vsetín , Zlín).

Kachlovka
W 1812 roku założył Ignacy Raška fabrykę fajansu. W pierwszych latach działalności fabryka produkowała ceramikę ludową, później wyroby z białej kamionki, a od lat 80-tych XIX wieku wyroby z bogato zdobionego fajansu, które byłe eksportowane do Niemiec, Anglii lub Ameryki. Później były tutaj produkowane piece kaflowe oraz płytki ceramiczne. Fabryka została zamknięta w roku 1962. Kachlovka był pierwszym zakładem przemysłowym w Kopřivnicy.

W zachowanym budynku wschodniego skrzydła fabryki 11 lutego 1905 urodził się, w rodzinie właściciela koprzywnickiej firmy budowlanej Eduarda Buriana, syn Zdeněk, znany malarz i ilustrator. Jego twórczość oceniana jest na około 14 000 obrazów i szkiców, a liczne ilustracje znalazły się w ponad 600 książkach i 550 czasopismach.

Część zamku Šostýn przywędrowała aż tutaj - kamień, z którego w 1844 roku zbudowano nowy budynek fabryczny, pochodzi częściowo właśnie z ruin zamku.

TEMATY ZWIĄZANE