U Panny Marie (U Marii Panny) (Štramberk)

U Marii Panny (482 m n.p.m.)
Przed laty ludzie tu mieszkający, wykorzystywali każdy kawałek ziemi. W okolicy Štramberka było pełno pól i poletek. Tam, gdzie nie udało się nic zasiać ani zasadzić, na suchych kamienistych zboczach, znajdowały się pastwiska. Żyzne ziemie w dolinach rzeczek Sedlnički a Bařinki należały do zwierzchności. Dla całej reszty pozostała ziemia gorszej jakości. Pastwiska, należące w większości do gmin, znajdowały się np. na Wzgórzu Zamkowym, na płaskowyżu w pobliżu góry Kotouč lub powyżej kamieniołomu Kamenárka.

Pólka, znajdujące się na zboczach, były kamieniste a ziemia uboga w glebę. Podczas opadów gleba była wymywana przez wodę. Dlatego ich właściciele starali się zabezpieczyć je, budując pomysłowy system tarasów ogrodzonymi kamiennymi murkami. Pola na tarasach było znacznie łatwiej uprawiać. Po zmianach w latach pięćdziesiątych XX wieku od uprawy na tarasach stopniowo odchodzono. Część terenu została zalesiona, reszta została opuszczona i zarośnięta samosiewnym lasem.

Lipa pamiątkowa przy posągu Marii Panny
Lipa drobnolistna, będąca ważnym elementem krajobrazu lokalnego, jest chroniona od roku 2006. Wtedy jej wysokość wynosiła 18 m a obwód pnia 247 cm. Od lipy rozpościera się piękny widok na Wzgórze Zamkowe i zabytkowy rynek. Posąg Marii Panny pochodzi z 1861 roku. Cień lipy rosnącej przy posągu zapewniał w przeszłości chwile odpoczynku ludziom pracującym na okolicznych polach.