Stary cmentarz (Kopřivnice)

Stary cmentarz

KOŚCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA
Najcenniejszym zabytkiem starej Kopřivnicy był drewniany kościół św. Bartłomieja, który znajdował się w środku starego cmentarza w pobliżu Wójtowstwa. Zgodnie z legendą, zbudował go od właściciel Zamku Šostýn (Szostyn) na miejscu, w którym napadł go straszliwy wąż, a jemu udało się przeżyć. Drewniany kościół pochodził z połowy XVI wieku, o czym świadczy i data 1567, która znajdowała się na najstarszym dzwonie. W 1871 roku kościół został rozbudowany i działał do 1894 roku. Dwa lata później został rozebrany. Drewno zostało spalone, wyposażenie częściowo przeniesiono do nowej świątyni, reszta została wyprzedana wśród mieszkańców.


Wokół byłego drewnianego kościółka św. Bartłomieja rozciągał się niewielki cmentarz, przez wiele stuleci miejsce pochówku mieszkańców miasta. Ostatni pogrzeb odbył się tutaj w 1893 roku. Wtedy w Kopřivnicy powstał nowy cmentarz. Stary cmentarz z licznymi cennymi nagrobkami, pozbawiony należytej opieki, stopniowo niszczał, a w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku przekształcono go w park. Do dziś zachowały się dwa grobowce koprzywnickich przedsiębiorców oraz mur cmentarny z bramą wjazdową. Pozostałości krzyży cmentarnych można obejrzeć na terenie parku oraz w Muzeum Fojtstvi (Muzeum Wójtowstwa).

 

GROBOWIEC RODZINY RAŠKÓW 
Grobowiec w stylu neogotyckim został zbudowany pod koniec lat siedemdziesiątych XIX wieku na starym cmentarzu w Kopřivnic. Był przeznaczony dla członków rodziny Rašków, która od roku 1812 roku prowadziła w Kopřivnicy fabrykę ceramiki. Grobowiec wykonany jest w formie ołtarza skrzydłowego, którego centralna część ma kształt sanktuarium z baldachimem, pierwotnie była tu umieszczona rzeźba Alegoria Wiary. Przed grobowcem znajdują się dodatkowo trzy kamienne nagrobki członków rodziny Rašków, pierwotnie zakrywające pobliskie groby.

 

GROBOWIEC ŠUSTALA
Grobowiec rodzinny, umiejscowiony na starym cmentarzu, zaprojektowany w formie neogotyckiej kaplicy cmentarnej, został zbudowany przez firmę budowlaną Heinricha Czeikiego z Novego Jičina (Nowego Jiczina) dla rodziny Šustalów w 1891 roku. Budynek wyróżnia się kombinacją muru ceglanego z przepięknymi frontem ozdobionym dwiema wieżyczkami. W podziemnej komorze grobowej, powiększonej w 1923 roku o dodatkowe pomieszczenie, zostało pochowanych dziesięciu członków rodziny Šustalów. 

 

KRZYŻ IGNACEGO RAŠKI
Krzyż, wykonany z opoki, z grobu założyciela fabryki ceramiky w Kopřivnicy Ignacego Raški, składa się z postumentu o kształcie serca i niskiego krzyża równoramiennego, ozdobionego rozetkami. Napis pamiątkowy na postumencie pochodzi z 1824 roku. Nagrobek pierwotnie znajdował się na starym cmentarzu w Kopřivnicy, następnie przez wiele lat był zaginiony. Po odnalezieniu został odrestaurowany i obecnie jest wystawiony w Muzeum Fojtstvi.

 

KRZYŻ NAPOLEOŃSKI
Niski kamienny krzyż na postumencie w kształcie serca, jeden z dwóch podobnych, które znajdowały się na cmentarzu w Kopřivnicy. Pośrodku jest ozdobiony reliefem płonącego serca z monogramem IHS, od strony czołowej także rozetami. Mówi się, że chodzi tu o grób żołnierzy napoleońskich, którzy zmarli w Kopřivnicy podczas kampanii rosyjskiej. Ale w dolnej części płyty nagrobkowej widoczny jest napis Apolena Sustalowa i data 1828. Krzyż ten obecnie jest wystawiony w Muzeum Fojtstvi.

 

GODZINY OTWARCIA

Wstęp wolny

GALERIA ZDJĘĆ