Hospoda U Matesa (Kopřivnice)

Hostel U Matesa
Štramberská 1341

Address:
Štramberská 1341

602 135 730, 607 751 851

Phone (+420):
602 135 730, 607 751 851

OPENING HOURS

January – December
Monday – Thursday 9:00–23:00
Friday – Saturday 9:00–1:00
Sunday 9:00–22:00