Omezení na cyklostezce z Poodoří do Beskyd pří výstavbě kanalizace

Omezení na cyklostezce z Poodoří do Beskyd pří výstavbě kanalizace

V pondělí 30. března 2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vlčovicích, a to od cyklostezky na Lubinu směrem k mostu na Mniší. Práce budou probíhat vždy od 7 do 15 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, příjezd k jednotlivým RD bude vždy z jedné strany zajištěn.

Obecně platí, že průjezd celou cyklostezkou bude umožněn se zvýšenou opatrností a je třeba brát v úvahu, že po cyklostezce se mohou pohybovat stavební stroje. Pracovní úseky budou označeny dopravním značením, které bude nutno respektovat.

ÚSEK 1. - výkop v cyklostezce u úpravny vody

- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorně kolem cyklostezky, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

ÚSEK 2. - výkop kanalizace podél cyklostezky mimo její trasu
- průjezd bude po stávající cyklostezce
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a s opatrností prošel kolem staveniště

ÚSEK  3. - výkop v cyklostezce kanalizace kolem odpočívadla (na vjezdu do Vlčovic)

- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorní mimo cyklostezku, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

 

FOTOGALERIE