Kopřivnické informační centrum pořídilo z dotace koloběžky

Kopřivnické informační centrum pořídilo z dotace koloběžky

Kopřivnice (dam) – Tři elektrokoloběžky, které si budou moci zapůjčit turisté přijíždějící do Kopřivnice, a další vybavení pořídilo v letošním roce zdejší informační centrum. Vybavení centra se mohlo zlepšit díky 120tisícové dotaci z programu pro podporu Turistických informačních center Moravskoslezského kraje. Celkem informační centrum pořídilo vybavení za víc než 150 tisíc korun, 20 % celkových nákladů muselo totiž kvůli splnění podmínek dotačního programu přidat z vlastních zdrojů. Kromě již zmíněných elektrokoloběžek vybavení centra rozšířil například nový mobilní telefon, fotoaparát, nákup licence grafického programu a licence pro pokladní systém. Doplněny byly čtečky čárových kódů, zahrazovací sloupky a zatahovací vymezovací pásy nebo informační stojany. Z dotace mohlo IC uhradit i členský poplatek v profesní organizaci – Asociaci turistických informačních center nebo kurz anglického jazyka sloužící ke zlepšení jazykových dovedností pracovníků IC.

V rámci programu vznikl i nový propagační materiál města. Konkrétně jde o Veselé omalovánky Kopřivnice, které mají jednu zajímavost. Obsahují již nové Muzeum nákladních automobilů Tatra a depozitář Slovenské strely, které se v současnosti teprve dokončují. Vznik nového muzea byl také jedním z důvodů, proč IC nezvolilo klasický propagační materiál. V tuto chvíli ještě nejsou známy všechny důležité informace k muzeu, které by takový materiál měl obsahovat, proto byla zvolena forma propagace města, která bude atraktivní nejen pro děti.Kopřivnice (dam) – Tři elektrokoloběžky, které si budou moci zapůjčit turisté přijíždějící do Kopřivnice, a další vybavení pořídilo v letošním roce zdejší informační centrum. Vybavení centra se mohlo zlepšit díky 120tisícové dotaci z programu pro podporu Turistických informačních center Moravskoslezského kraje. Celkem informační centrum pořídilo vybavení za víc než 150 tisíc korun, 20 % celkových nákladů muselo totiž kvůli splnění podmínek dotačního programu přidat z vlastních zdrojů. Kromě již zmíněných elektrokoloběžek vybavení centra rozšířil například nový mobilní telefon, fotoaparát, nákup licence grafického programu a licence pro pokladní systém. Doplněny byly čtečky čárových kódů, zahrazovací sloupky a zatahovací vymezovací pásy nebo informační stojany. Z dotace mohlo IC uhradit i členský poplatek v profesní organizaci – Asociaci turistických informačních center nebo kurz anglického jazyka sloužící ke zlepšení jazykových dovedností pracovníků IC.

V rámci programu vznikl i nový propagační materiál města. Konkrétně jde o Veselé omalovánky Kopřivnice, které mají jednu zajímavost. Obsahují již nové Muzeum nákladních automobilů Tatra a depozitář Slovenské strely, které se v současnosti teprve dokončují. Vznik nového muzea byl také jedním z důvodů, proč IC nezvolilo klasický propagační materiál. V tuto chvíli ještě nejsou známy všechny důležité informace k muzeu, které by takový materiál měl obsahovat, proto byla zvolena forma propagace města, která bude atraktivní nejen pro děti.

Kopřivnické noviny číslo 40/2020 ze dne 12. 11. 2020