Komentované prohlídky Příbora

Komentované prohlídky Příbora

6. 6. 2020, 10:00, sraz u kostela sv. Valentina
Městská památková rezervace s návštěvou kostelů
s kronikářkou města Irenou Nedomovou

20. 6. 2020, 10:00, sraz u Turistického informačního centra
Barokní Příbor se Sabinou Máchovou

4. 7. 2020, 10:00, sraz na Starém hřbitově
Starý hřbitov Příbor s kronikářkou města Irenou Nedomovou

18. 7. 2020, 10:00, sraz u Turistického informačního centra
Procházka městskou památkovou rezervací se Sabinou Máchovou

1. 8. 2020, 10:00, sraz u kostela sv. Valentina
Příborské pověsti s výstupem na věž farního kostela
s kronikářkou Irenou Nedomovou

15. 8. 2020, 10:00, sraz u Turistického informačního centra
Barokní Příbor se Sabinou Máchovou

12. 9. 2020, bude upřesněno před samotnou akcí
Prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví

3. 10. 2020, 10:00, sraz na Starém hřbitově
Starý hřbitov a příborské muzeum
s kronikářkou Irenou Nedomovou

17. 10. 2020, 10:00, sraz u Turistického informačního centra
Průmyslový Příbor se Sabinou Máchovou


Vstupné na komentované prohlídky 20 Kč.

Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru v Příboře.


PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

Barokní Příbor

Prohlídková trasa povede skrze barokní jádro města Příbora. Zájemci navštíví největší architektonické skvosty, jaké město nabízí. S průvodcem se podívají například do farního kostela Narození Panny Marie, který patří mezi nejstarší budovy města a jeho největší přestavby byly prováděny právě v období rozšiřující se barokní zbožnosti. Zjistí, kde přebýval při svých návštěvách města František z Ditrichštejna, a kde žil a chodil do školy známý moravský světec sv. Jan Sarkander.

Návštěvníci se také mohou mimo jiné těšit na areál bývalé piaristické koleje, jejíž součástí je nádherná piaristická zahrada. Jako poslední bod prohlídky bude kostel sv. Valentina, který přestavěl rektor piaristické koleje, architekt Heliodor Knauer v letech 1760-1766. V chrámu jsou k vidění vzácná umělecká díla Ignáce Raaba nebo Felixe Ivo Leichera.

Na konci se zájemci mohou těšit na ochutnávku tradičního příborského pečiva-šiflí, které se peklo při příležitosti svatovalentinského posvícení.

Celková délka prohlídky: 2-2,5 hod.

Obtížnost: lehká


Prohlídka městské památkové rezervace Příbor

Tato prohlídková trasa provede zájemce historickým jádrem města Příbora a je navíc obohacena o zastávku u rodného domu známého psychoanalytika Sigmunda Freuda. Návštěvníci se také dovědí více o životě a díle významných architektů Kašpara a Bedřicha Karlsederových, kteří se významným způsobem podíleli na architektonickém vzhledu města na přelomu 19. a 20. století.

Obtížnost: lehká

Celková délka prohlídky: 2,5 hod.


Městská památková rezervace Příbor, její kouzlo s návštěvou dvou kostelů a kláštera

První červnovou procházku v Příboře zahájíme v sobotu 6. 6. u kostela sv. Valentina. Nahlédneme do interiéru barokního skvostu a přejdeme do přízemí piaristického kláštera s výstavním refektářem. Odtud zamíříme kolem bývalé lékárny uličkami pod náměstím do farního kostela Narození Panny Marie, kde nás bude čekat pan kostelník Jan Monsport. Prohlédneme si s ním kostel, projdeme křížovou cestu, ukážeme si aspoň místo, kde kdysi učil otec Leoše Janáčka a zamíříme na náměstí. Některé domy mají zajímavou historii a jiné i zajímavou současnost. Procházku ukončíme v piaristických zahradách u fontánky nebo mezi bylinkami. Procházka potrvá cca dvě hodiny. Co se týče počtu nachozených metrů, není náročná.


Kouzlo starého hřbitova, krása piaristických zahrad

První červencovou procházku v Příboře zahájíme v sobotu 4. 7. na starém hřbitově. Nejdříve nahlédneme do kostela sv. Františka, chvíli v něm pobudeme a poté se projdeme mezi náhrobky hřbitova. Místo na návrší má stále své neopakovatelné kouzlo. U některých náhrobků se zastavíme a seznámíme se s osobnostmi Příbora, které zde v pokoji odpočívají. Odtud zamíříme městským parkem do Kulturního domu, seznámíme se s jeho historií i současností a zhlédneme výstavu energetických mandal Barbory Sobotkové.

Procházku ukončíme v piaristických zahradách mezi bylinkami.

Procházka může trvat hodinu, ale i dvě. Co se týče počtu nachozených metrů, je nenáročná.


Procházka s pověstmi města Příbora

První srpnovou procházku v Příboře zahájíme v sobotu 1. 8. u kostela sv. Valentina. Tentokrát se projdeme Historickým městem roku 2015 s jeho pověstmi. První zastávkou bude křižovatka s kostelem sv. Valentina, s historickými budovami gymnázia, základní školy, pošty a kláštera. V klášteře se chvíli zdržíme v malém sklepení.  Pak zamíříme pomalým krokem - a stále s pověstmi - k farnímu kostelu Narození Panny Marie.  Zastavíme se u vchodu do věže farního kostela a vystoupáme 104 schody do místa se zvony, do místa, kde je krásný pohled na Příbor a krajinu kolem něj.

Procházka může trvat hodinu a půl, ale i dvě. Co se týče počtu nachozených metrů, je nenáročná.


Kouzlo starého hřbitova, krása piaristických zahrad a šikovnost krajkářek

První říjnovou procházku v Příboře zahájíme v sobotu 3. 10. na náměstí Sigmunda Freuda u sousoší Panny Marie. Vydáme se Místeckou ulicí kolem několika domů se zajímavou historií a pak odbočkou do Křivé ulice na starý hřbitov. Projdeme se místem, které má své neopakovatelné kouzlo. U některých náhrobků se zastavíme a seznámíme se s osobnostmi Příbora, které zde v pokoji dlouhá léta odpočívají. Ze hřbitova zamíříme městským parkem do piaristických zahrad, kde  by ještě stále měly kvést růže a vonět bylinky. Odtud je to jen pár kroků do  kláštera, kde sídlí Centrum tradičních technologií. K vidění tady bude unikátní výstava krajkářek, která vás překvapí. 

Procházka může trvat cca dvě hodiny. Co se týče počtu nachozených metrů, je nenáročná. Náročnější je pouze výstup z Místecké ulice na starý hřbitov - jde se do kopce a po oblázcích.

 

A NA CO JEŠTĚ SE MŮŽETE TĚŠIT?

Průmyslový Příbor

Prohlídkový okruh bude zaměřen na rozmach průmyslu v Příboře, který se začal naplno rozvíjet v 19. století. Bude řeč převážně o soukenictví (ale nejen o něm), které má v Příboře tradici již od druhé poloviny 16. století. Řekneme si také něco o technikách zpracování sukna a návštěvníci se dovědí o nejúspěšnějších příborských podnikatelích, mezi nimiž dominuje Ignác Fluss. Ten v Příboře vybudoval dobře rozvíjející se továrnu na klobouky. Na konec se podíváme do městské části zvané Klokočov, kde Jan Raška st. Zřídil tkalcovskou dílnu.

Celou prohlídkovou trasou Vás provede průvodkyně v tradičním ženském oděvu druhé poloviny 19. století.


Po stopách piaristů

Prohlídka zahrnuje celý areál bývalé piaristické koleje se zahradou a kostelem sv. Valentina a je zaměřena na historii piaristického řádu na Moravě a v Příboře. Dovíte se něco více o každodenním životě bratří, kteří vyučovali na piaristické koleji, ale i například to jaký osud potkal budovu kláštera po zrušení piaristického gymnázia roku 1777.

Obtížnost: velmi lehká

Celková délka prohlídky: 45 min-1 hod.