Den otevřených dveří

Ne 29. 11. 2020

Příbor
Dny otevřených dveří
Info

Info:

Dny otevřených dveří Masarykova gymnázia Příbor. 

Masarykovo gymnázium Příbor

Místo konání:

Masarykovo gymnázium Příbor

14.00 - 18.00

Kdy:

14.00 - 18.00

 

„Masarykovo gymnázium v Příboře je škola s více než stoletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního, společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysoké škole svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Přijďte se seznámit s obsahem vzdělávání na Masarykově gymnáziu v Příboře, přijímacím řízením, podmínkami a prostředím, ve kterém těchto vynikajících výsledků po dlouhá léta dosahujeme.

Kontakt

Kontakt:

Masarykovo gymnázium Příbor: 556 722 370, 556 722 376