S okružní vstupenkou po kopřivnických expozicích (Kopřivnice)

Typ: pěší výlet, pěší výlet - vhodný i s kočárkem

TRASA

Okružní vstupenka vám umožňuje zvýhodněný vstup do všech objektů Regionálního muzea v Kopřivnici. Mezi nimi můžete přejíždět autem, ale trasu je možné projít také pěšky. Okruh lze začít, na kterémkoli místě, a je jen na vás, jaký směr zvolíte. Pozor ale na kopřivnický parkovací systém a omezení doby parkování v centru města.

Délka  3,2 km

Převýšení  25 m

Stoupání  25 m

Klesání  25 m

Značení: Bez značení

nenáročný

Povrch: ulice, stezka pro pěší a cyklisty, park

Trasa vhodná i s kočárkem

BODY NA TRASE

A. Technické muzeum Tatra

B. Muzeum Fojtství

C. Lašské muzeum v Šustalově vile

VÝCHOZÍ BOD

Technické muzeum Tatra (nebo Fojtství, nebo Lašské muzeum v Šustalové vile

POPIS TRASY

Od Technického muzea Tatra k Muzeu Fojtství

Pokud se vydáte po trase od technického muzea, dojděte nejprve k informačnímu centru. Od něj vede vpravo cyklostezka „Kopřivnička“, která se klikatí proti proudu říčky, jejíž jméno nese, až ke starému hřbitovu, který přiléhá k budově Muzea Fojtství (cyklostezka je dlážděná červenou zámkovou dlažbou). U křížení s Erbenovou ulicí narazíme na modrou turistickou značku a značku naučné stezky. Ta vás dovede až přímo k muzeu.

Od Muzea Fojtství k Lašskému muzeu v Šustalově vile

Od muzea půjdete opět po trase naučné stezky, tedy zpět po cyklostezce „Kopřivničce“ k Erbenově ulici, zde doprava ke kostelu sv. Bartoloměje. Na Štramberské ulici odbočte vlevo, a po ní pokračujte rovně přes okružní křižovatku až k sadu dr. Beneše, kde jsou veřejná WC a za nimi Šustalova vila s muzeem.

Od Šustalovy vily k Technickému muzeu Tatra

Od vily (stojíte-li zády k ní) se k technickému muzeu vydejte skrz park až k Štefánikově ulici (vpravo za křižovatku s ulicí Kpt. Jaroše u parkoviště je vysoká budova radnice). Kousek dál – kolmo k budově radnice – začíná pěší zóna. A z ní je již vidět kulturní dům s informačním centrem, z jehož druhé strany je Technické muzeum Tatra.

KE STAŽENÍ

GPX

JEDNOTLIVÉ ÚSEKY

ÚSEK A-B

Technické muzeum Tatra - Muzeum Fojtství

Značení: značka naučné stezky Bez značení

nenáročný

Délka  1,4 km

Převýšení  25 m

Stoupání  25 m

Klesání  0 m

Povrch: ulice, stezka pro pěší a cyklisty

ÚSEK B-C

Muzeum Fojtství - Lašské muzeum v Šustalově vile

Značení: modrá turistická značka značka naučné stezky

nenáročný

Délka  1,3 km

Převýšení  17 m

Stoupání  0 m

Klesání  17 m

Povrch: ulice, stezka pro pěší a cyklisty, park

ÚSEK C-A

Lašské muzeum v Šustalově vile - Technické muzeum Tatra

Značení: Bez značení

nenáročný

Délka  500 m

Převýšení  8 m

Stoupání  0 m

Klesání  8 m

Povrch: ulice, pěší zóna, park

FOTOGALERIE