6. trasa pro kočárky - Z Kopřivnice přes Paseky (7 km)

Typ: výlet s malými dětmi

TRASA

Kopřivnice, žst. (Lašské muzeum v Šustalově vile) – Masarykovo náměstí – Muzeum Fojtství – Technické muzeum Tatra – ul. Česká (Paseky) – Bubla City Rach (ul. K Očnímu) – "zahrádky" (žlutá turistická značka) – Štramberk, náměstí

Délka  6,7 km

Převýšení  85 m

Stoupání  157 m

Klesání  72 m

Značení: žlutá turistická značka Bez značení Cyklotrasa (dopravní značka)

nenáročný

Povrch: zpevněná cesta, asfaltová cesta, ulice, stezka pro pěší a cyklisty, chodník

Tato trasa Štramberského Jasoně je nenáročná a vhodná pro kočárky. Pouze na dvou místech (body B a C) je trasa obtížnější z důvodu špatného povrchu. 

BODY NA TRASE

A. START - Kopřivnice, žst.

B. Obtížnější místo (horší terén)

C. Obtížnější místo (horší terén)

D. CÍL - Štramberk, náměstí

VÝCHOZÍ BOD

Kopřivnice, vlakové nádraží

POPIS TRASY

Trasa začíná na kopřivnickém vlakovém nádraží v blízkosti Lašského muzea v Šustalově vile. V muzeu je zachycena 150letá historie místní továrny na hliněné zboží a je zde také věnován prostor kopřivnickým rodákům, zejména malíři a ilustrátorovi Zdeňku Burianovi, jenž se právě nedaleko narodil. 

Ze sadu dr. Edvarda Beneše pokračujte po značce Lašské naučné stezky kolem Masarykova náměstí s pseudogotickým kostelem sv. Bartoloměje a dále kolem potoka Kopřivničky k tzv. starému hřbitovu. Zde stával původní dřevěný kostel sv. Bartoloměje a spolu se sousedním Fojtstvím se jedná o historické centrum Kopřivnice, i když na první pohled by vás to ani nenapadlo. Současné Fojtství, které bylo svědkem počátku kopřivnické kočárové výroby, ze které se postupem času zrodila dnešní automobilka Tatra, dnes slouží jako muzeum, zachycující historii města. 

Od Fojtství se trasa vrací po chodníku (s cyklostezkou) kolem Kopřivničky až do centra města k Informačnímu centru. Od něj pak doleva k Technickému muzeu Tatra, jež skýtá bohatou sbírku exponátu této slavné značky. Součástí je i expozice místního rodáka a olympionika století - Emila Zátopka a jeho neméně slavné ženy Dany. 

Od technického muzea se vydejte k okružní křižovatce a pak mezi domy na Kadláčkovou ulici, která se u tzv. kasáren mění na Českou ulici. Nejedná se o skutečná kasárna, pouze o lidové označení dnes chátrajícího objektu, který v minulosti sloužil jako dělnická ubytovna, ale nikdy v něm nebyli vojáci umístěni.

Po České ulici se dostanete až na začátek tzv. Pasek. Zde odbočte doleva a bezpečně překonejte silnici na Nový Jičín. Pokračujte dále kolem Bubla City Ranche po ulici K Očnímu. Z ní pak u zahrádkářské osady odbočte na žlutou turistickou trasu, která vás dovede až do Štramberka. Od zahrádkářské osady se zhorší povrch trasy. Náročnější může být místo před křížením s přístupovou cestou k rozhledně na Bílé hoře (bod B), ale především pak stoupání u drobné sakrální stavby (bod C). 

Pokud dosáhnete ulice Kopec a turistického rozcestníku Štramberk – pod Bílou horou, máte už takřka vyhráno. Stáčí sklesat přímo do cíle, kterým je štramberské náměstí. Nad ním se týčí dominanta městské památkové rezervace nazývaná Trúba  - věž bývalého hradu, dnes sloužící jako rozhledna. 

Propozice akce Štramberský Jasoň 2017 - rodinná turistika >

Trasa na www.mapy.cz >

KE STAŽENÍ

GPX

FOTOGALERIE